VI Forum Wizja Rozwoju, Panel: Zielona Energia na Morzu

Gdynia, 19-20.06.2023 r.

Dr inż. Krzysztof Kołwzan, wziął udział w panelu poświęconym tematyce zielonej energii na morzu podczas wydarzenia VI Forum Wizja Rozwoju, które odbyło się w Gdyni dnia 19-20.06.2023 r. Przedstawił prezentację na temat ,,Idea Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportu Morskiego IMO i jej realizacja przez podmioty polskie".

Program wystąpienia
  1. IMO - organ Organizacji Narodów Zjednoczonych
  2. Cele zrównoważonego rozwoju ONZ i IMO
  3. Konwencje IMO
  4. Hasło IMO w 2023 r. „50 lat MARPOL – Nasze zobowiązanie trwa”
  5. Wdrażanie wymagań dla zielonej żeglugi
  6. Wyzwania i możliwości w dziedzinie dekarbonizacji w żegludze morskiej

Link do przedstawionej prezentacji.