2024:

Najważniejsze postanowienia 10 sesji Podkomitetu IMO ds. czynnika ludzkiego, szkolenia i obowiązków wachtowych (IMO HTW) - Biuletyn Ośrodka ds. IMO nr 02/2024

Najważniejsze postanowienia 10 sesji Podkomitetu ds. Projektowania i Konstrukcji Statków (IMO SDC) - Biuletyn Ośrodka ds. IMO nr 01/2024