2023:

Światowy Dzień Morza i jubileusz Konwencji MARPOL - Biuletyn Informacyjny nr 15/2023

Najważniejsze postanowienia 9. sesji Podkomitetu ds. implementacji instrumentów IMO (III 9) - Biuletyn Informacyjny 14/2023

Zestawienie postanowień IMO - I półrocze 2023 r. - Biuletyn Informacyjny 13/2023

Najważniejsze postanowienia 80. sesji Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego IMO (MEPC 80) - Biuletyn Informacyjny 12/2023

IMO przyjmuje zmienioną strategię ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z żeglugi międzynarodowej - Biuletyn Informacyjny 11/2023

Najważniejsze postanowienia 15. posiedzenia Międzysesyjnej Grupy Roboczej IMO ds. Redukcji Emisji GHG ze Statków (ISWG-GHG 15) - Biuletyn Informacyjny 10/2023

Najważniejsze postanowienia 107. sesji Komitetu ds. Bezpieczeństwa Morskiego Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO MSC 107) - Biuletyn Informacyjny 09/2023

Wejście w życie Międzynarodowej konwencji o bezpiecznym i przyjaznym dla środowiska recyklingu statków w 2025 r.

Najważniejsze postanowienia 10. sesji Podkomitetu ds. bezpieczeństwa żeglugi, komunikacji oraz poszukiwań i ratownictwa (NCSR) - Biuletyn Informacyjny 08/2023

Najważniejsze postanowienia 10. sesji Podkomitetu ds. zapobiegania i reagowania na zanieczyszczenia (IMO PPR 10) - Biuletyn Informacyjny 07/2023

Najważniejsze postanowienia 110. sesji Komitetu IMO ds. prawnych (LEG) - Biuletyn Informacyjny 06/2023

Najważniejsze postanowienia 14. posiedzenia Międzysesyjnej Grupy Roboczej IMO ds. Redukcji Emisji GHG ze Statków (ISWG-GHG 14) - Biuletyn Informacyjny 05/2023

Najważniejsze postanowienia 9. sesji Podkomitetu ds. Systemów i Wyposażenia Statków (SSE IMO) - Biuletyn Informacyjny 04/2023

Najważniejsze postanowienia 9. sesji Podkomitetu IMO ds. czynnika ludzkiego, szkolenia i obowiązków wachtowych (IMO HTW 9) - Biuletyn Informacyjny 03/2023

Najważniejsze Postatnowienia 9. Sesji Podkomitetu ds. Projektowania i Konstrukcji Statków Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO SDC 9) - Biuletyn Informacyjny 02/2023

Zestawienie postanowień IMO - II półrocze 2022 r. - Biuletyn Informacyjny 01/2023