Student/ka na praktykę z możliwością zatrudnienia w Inspektoracie Naukowo-Badawczym
Miejsce pracy: Gdańsk

Zadania i obowiązki:

 • opracowywanie danych opisujących kształt statku, parametrów konstrukcji;
 • przygotowywanie modeli MES;
 • testowanie autorskiego oprogramowania PRS.

Wymagania:

 • ukończone (lub ostatni semestr) studia licencjackie kierunku Oceanotechniki specjalność okrętowa;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • podstawy użytkowania oprogramowania CAD (Autocad);
 • podstawy użytkowania oprogramowania CAE/FEA - w szczególności Femap  & NX Nastran;
 • mile widziana umiejętność programowania aplikacji wspomagających obliczenia (C++, Pascal lub Pyton).

Oferta ważna do odwołania.


Specjalista ds. przepisów w Pionie Naukowo-Badawczym
Miejsce pracy: Gdańsk

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie komputerowej bazy danych dokumentów źródłowych;
 • analiza dokumentów źródłowych pod kątem konieczności, terminu i miejsca wdrożenia ich wymagań do przepisów PRS;
 • współpraca z inspektoratami autorskimi przy aktualizacji przepisów PRS, w tym samodzielne wprowadzanie prostych zmian;
 • weryfikacja kompletności wdrożenia wymagań dokumentów źródłowych do przepisów PRS;
 • monitorowanie działalności inspektoratów autorskich pod kątem terminowości opracowywania/aktualizacji przepisów PRS i wprowadzania zapisów do bazy danych dokumentów źródłowych.

Wymagania:

 • dobra znajomość języka angielskiego (branża okrętowa);
 • preferowane wykształcenie wyższe techniczne związane z budową lub eksploatacją statków (politechnika, akademia morska);
 • dobra organizacja pracy i uporządkowanie;
 • sumienność, dokładność i terminowość wykonywania zadań;
 • umiejętność jasnego, logicznego i poprawnego językowo formułowania zapisów.

Charakter pracy:

 • praca biurowa przy komputerze;
 • praca z dokumentami technicznymi w języku angielskim;
 • praca w większości samodzielna.

Oferta ważna do odwołania.


Kontakt:

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Tel. +48 58 75 11 339, 75 11 335, 75 11 338

E-mail: rekrutacja@prs.pl

-------

W przesyłanych CV prosimy o zawarcie klauzuli następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku Al. Gen. Józefa Hallera 126, zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego na stanowisko (proszę wskazać stanowisko) zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.”

oraz jeżeli taka Państwa wola:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku Al. Gen. Józefa Hallera 126, zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach, w okresie do 6 miesięcy od zakończenia okresu rekrutacji dla celów potencjalnych, przyszłych procesów rekrutacyjnych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.”

INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH:
Informujemy, że Administratorem danych jest Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku przy Al. Gen. Józefa Hallera 126. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe.
Pozostałe dane osobowe (np. Pani/Pana wizerunek) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody, którą Pani/Pan wyraziła/ził wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
Ma Pani/Pan prawo w każdym czasie cofnąć swoją zgodę (cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), oraz ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie Pani/Pan wyraziła/ził zgodę) do innego administratora danych, kontaktując się pod adresem e-mail
rekrutacja@prs.pl. Ma także Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
W razie pytań można się z nami skontaktować pod adresem e-mail:
rekrutacja@prs.pl lub bezpośrednio z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@prs.pl.