Centrala / Head Office

Polski Rejestr Statków S.A.
al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk
Poland

tel.: +48 58 346 17 00
+48 58 751 11 00
fax: +48 58 346 03 92
e-mail: [email protected]

Bank Millennium S.A.
61 1160 2202 0000 0000 6189 6958

REGON: 000144992
NIP: 584-030-44-72


ZARZĄD / MANAGEMENT BOARD

Andrzej Madejski

Prezes Zarządu
President of the Board

+48 58 75 11 301
+48 58 34 11 764

[email protected]

Dariusz Rudziński

Członek Zarządu
Board Member

+48 58 75 11 105
+48 58 34 60 382

[email protected]

BIURO ZARZĄDU / MANAGEMENT BOARD BUREAU

Ewelina Błaszkowska

Asystent/Assistant

+48 58 34 11 764
fax: +48 58 34 60 384

[email protected]

Dział Organizacyjno-Prawny / Organisational and Legal Department

Katarzyna Kisło

Radca Prawny/Attorney-at-law

+48 58 75 11 380

[email protected]

Joanna Masiak

Radca Prawny/Attorney-at-law

+48 58 75 11 302

[email protected]

Romana Romańska-Bagińska

Główny Specjalista/Principal Specialist

+48 58 75 11 329

[email protected]

Maria Witos-Malinowska

Radca Prawny/Attorney-at-law

+48 58 75 11 355

[email protected]

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi / Human Resources Department

Jolanta Dominiak

Kierownik/Manager

+48 58 75 11 338

[email protected]

Karola Ebertowska

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 317

[email protected]

Iwona Mickiewicz

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 339

[email protected]

Pracownik Działu AP

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 335

[email protected]

Dział Administracji / Administration Department

Anna Wojnicz

Kierownik/Manager

+48 58 75 11 345

[email protected]

Katarzyna Stańczyk

Zastępca Kierownika/Deputy Manager

+48 58 75 11 245

[email protected]

Małgorzata Domagalska

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 200

[email protected]

Maria Michalak

Referent/Clerk

+48 58 75 11 315

[email protected]

Dział Informatyki / IT Support Department

Michał Suczyński

Kierownik/Manager

+48 58 75 11 170

[email protected]

Jacek Arendt

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 159

[email protected]

Tomasz Czernecki

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 169

[email protected]

Krzysztof Gollnau

+48 58 75 11 165

[email protected]

Marcin Hippe

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 168

[email protected]

Leszek Leniec

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 167

[email protected]

Stanowisko Pracy ds. BHP / Work Safety Officer

Artur Piechowski

+48 58 75 11 351

[email protected]

Inspektor Ochrony Danych / Data Protection Officer

Michał Arciszewski

+48 58 75 11 297

[email protected]

Sekretarz Rady Technicznej / Technical Commitee Secretary

Monika Warmowska-Gadzińska

+48 58 75 11 248

[email protected]

GŁÓWNY KSIĘGOWY / CHIEF ACCOUNTANT

Monika Siurnicka-Ślusarczyk

+48 58 34 60 386

+48 58 75 11 311

[email protected]

Dział Księgowości / Accounting Department

Anna Stachurska

Kierownik/Manager

+48 58 75 11 313

[email protected]

Maria Krupa

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 311

[email protected]

Renata Muszyńska

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 306

[email protected]

Emilia Pilguj

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 352

[email protected]

Alina Polovynka

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 349

[email protected]

Danuta Stenka

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 305

[email protected]

Natalia Wrycza-Bawor

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 349

[email protected]

Pracownik działu FK

+48 58 75 11 236

[email protected]

BIURO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ / QUALITY MANAGEMENT BUREAU

Łukasz Korzeniewicz

Kierownik/Manager

+48 58 75 11 184
+48 607 665 165

[email protected]

Mirosław Kardasiński

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 124

[email protected]

Dominika Malewicz

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 271

[email protected]

BIURO MARKETINGU / MARKETING BUREAU

Agnieszka Iwan-Rząska

Kierownik/Manager

+48 58 75 11 140

[email protected]

Michał Arciszewski

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 297

[email protected]

Ewa Drzazgowska

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 363

[email protected]

Sebastian Lipiński

Specjalista/Specialist

+ 48 58 75 11 193

[email protected]

PION OKRĘTOWY / SHIP DIVISION

Grzegorz Pettke

Dyrektor Okrętowy
Ship Division Director

+48 58 75 11 104

[email protected]

[email protected]

Janusz Dilling

Zastępca Dyrektora Okrętowego/Ship Division Deputy Director
Szef Służby Nadzoru Okrętów Wojennych/Head of Naval Ship Survey Services

+48 58 75 11 136

[email protected]

Wojciech Kozyro

Zastępca Dyrektora Okrętowego/Ship Division Deputy Director
Szef Służby Technicznej/Head of Ship Technical Services

+48 58 75 11 207

[email protected]

Piotr Tomczak

Zastępca Dyrektora Okrętowego/Ship Division Deputy Director
Szef Służby Nadzoru Statków/Head of Ship Survey Services

+48 58 75 11 112

[email protected]

Sekretariat Pionu Okrętowego / Ship Division Secretariat

Agnieszka Dekowska

Sekratarka/Secretary

+48 58 75 11 104

[email protected]

[email protected]

Biuro Handlowe / Commercial Bureau

Marek Pomykała

Kierownik/Manager

+48 58 75 11 348

[email protected]

Adam Ryznar

Zastępca Kierownika/Deputy Manager

+48 58 75 11 143

[email protected]

Elżbieta Jagiełowicz

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 142

[email protected]

Lidia Przeor

Specjalista/Specialist

58 75 11 360

[email protected]

Lilia Stankiewicz

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 320

[email protected]

Magdalena Wołczuk-Dombrowska

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 358

[email protected]

Biuro Współpracy Zewnętrznej / External Affairs Bureau

Aleksandra Ratajska

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 155

[email protected]

Ośrodek ds. IMO / Centre for IMO Affairs

Aleksandra Lubowska

Kierownik/Manager

+48 58 75 11 129

[email protected]

Karolina Sypion-Babś

p.o. Kierownika / Acting Manager

+48 58 75 11 389

[email protected]

Hanna Słąba

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 390

[email protected]

Inspektorat Szkoleń / Training Department

Michał Dampc

Kierownik/Manager

+48 58 75 11 123

[email protected]

Monika Pieczykolan

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 120

[email protected]

Służba Nadzoru Statków / Ship Survey Services

Piotr Tomczak

Zastępca Dyrektora Okrętowego/Ship Division Deputy Director
Szef Służby Nadzoru Statków/Head of Ship Survey Services

+48 58 75 11 112

[email protected]

Inspektorat Nadzoru Statków Morskich / Sea-Going Ships Survey Department

Marek Szymański

Kierownik/Manager

+48 58 75 11 148

[email protected]

Małgorzata Podolska

Zastępca Kierownika/Deputy Manager

+48 58 751 11 07

[email protected]

Krzysztof Jastrzębski

Starszy Inspektor/Senior Surveyor

+48 58 75 11 108

[email protected]

Stefania Kaim

Starszy Inspektor/Senior Surveyor

+48 58 75 11 323

[email protected]

Zbigniew Orłowski

Starszy Inspektor/Senior Surveyor

+ 48 58 75 11 153

[email protected]

Zbigniew Rauch

Główny Inspektor/Principal Surveyor

+48 58 75 11 281

[email protected]

Mieczysław Widuto

Starszy Inspektor/Senior Surveyor

+ 48 58 75 11 177

[email protected]

Biuro ds. Morskich Systemów Zarządzania / Marine Management Systems Bureau

Grzegorz Ruszczyński

Kierownik/Manager

+48 58 75 11 188

[email protected]

Aneta Korziuk

Specjalista/Specialist

+48 75 11 185

[email protected]

Anna Nalewaja

Inspektor/Surveyor

+48 75 11 149

[email protected]

Inspektorat Nadzoru Statków Śródlądowych, Jachtów I Łodzi / Inland Waterway Vessels, Yachts and Boats Survey Department

Rafał Wojtyra

Kierownik/Manager

+48 58 75 11 237

[email protected]

Henryk Konkel

Zastępca Kierownika/Deputy Manager

+48 58 75 11 230

[email protected]

Ewa Bartkowska

Inspektor/Surveyor

+48 58 75 11 267

[email protected]

Włodzimierz Karczewski

Specjalista Techniczny/Technical Specialist

+48 58 75 11 269

[email protected]

Mateusz Płomiński

Asystent Techniczny/Technical Assistant

+48 58 75 11 233

[email protected]

Jarosław Suska

Inspektor/Surveyor

+48 58 75 11 361

[email protected]

Katarzyna Utnik

Referent/Clerk

+48 58 75 11 234

[email protected]

Inspektorat Rejestru Statków / Ships Register Department

Grzegorz Milewski

Kierownik/Manager

+48 58 75 11 111

[email protected]

Agata Budzyńska

Referent/Clerk

+48 58 75 11 293

[email protected]

Piotr Kubiak

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 173

[email protected]

Jacek Rybarczyk

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 194

[email protected]

Archiwum / Archives

Ewa Kahlweihs

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 399

[email protected]

Piotr Kusztejko

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 157

[email protected]

Henryk Makosiewicz

Referent/Clerk

+48 58 75 11 156

[email protected]

Koordynator ds. PSC / Coordinator for PSC Affairs

Grzegorz Ruszczyński

+48 58 75 11 188

[email protected]

Służba Techniczna / Technical Services

Wojciech Kozyro

Zastępca Dyrektora Okrętowego/Ship Division Deputy Director
Szef Służby Technicznej/Head of Ship Technical Services

+48 58 75 11 207

[email protected]

Ewelina Kowalek

Asystent Techniczny/Technical Assistant

+48 58 75 11 198

[email protected]

Inspektorat Kadłubowo-Technologiczny / Hull and Technology Department

Aurelia Radtke-Gut

Kierownik/Manager

+48 58 75 11 220

[email protected]

Jan Jastrzębski

Zastępca Kierownika/Deputy Manager

+48 58 75 11 204

[email protected]

Marta Brzoza

Inspektor/Surveyor

+48 58 75 11 270

[email protected]

Kamila Ciszewicz

Inspektor/Surveyor

+48 58 75 11 218

[email protected]

Iwona Gibas

Specjalista Techniczny/Technical Specialist

+48 58 75 11 127

[email protected]

Barbara Glejzer-Nastały

Starszy Referent/Senior Clerk

+48 58 75 11 221

[email protected]

Tomasz Gut

Specjalista Techniczny/Technical Specialist

+48 58 75 11 250

[email protected]

Andrzej Jankowski

Inspektor/Surveyor

+48 58 75 11 278

[email protected]

Michał Kowalski

Asystent Techniczny/Technical Assistant

+48 58 75 11 191

[email protected]

Elżbieta Krzaczkowska

Starszy Inspektor/Senior Surveyor

+48 58 75 11 257

[email protected]

Stanisław Kujawa

Starszy Inspektor/Senior Surveyor

+48 58 75 11 222

[email protected]

Agnieszka Leonkiewicz

Asystent Techniczny/Technical Assistant

[email protected]

Grzegorz Litwinienko

Starszy Inspektor/Senior Surveyor

+48 58 751 11 258

[email protected]

Wojciech Madejski

Starszy Inspektor/Senior Surveyor

+48 58 75 11 127

[email protected]

Andrzej Otrębski

Starszy Inspektor/Senior Surveyor

+48 58 75 11 217

[email protected]

Ryszard Partycki

Specjalista Techniczny/Technical Specialist

+48 58 75 11 239

[email protected]

Andrzej Pilecki

Główny Inspektor/Principal Surveyor

+48 58 75 11 215

[email protected]

Justyna Purowska

Inspektor/Surveyor

+48 58 75 11 261

[email protected]

Emil Roch

Asystent Techniczny/Technical Assistant

+48 58 75 11 224

[email protected]

Katarzyna Rolska

Starszy Inspektor/Senior Surveyor

+48 58 75 11 279

[email protected]

Teresa Rzeszewicz

Specjalista Techniczny/Technical Specialist

+48 58 75 11 223

[email protected]

Marcin Skrzyński

Specjalista Techniczny/Technical Specialist

+48 58 75 11 223

[email protected]

Michał Struk

Asystent Techniczny/Technical Assistant

+48 58 75 11 353

[email protected]

Rafał Szczęsny

Specjalista Techniczny/Technical Specialist

+48 601 917 504

[email protected]

Biuro Pomiarowe / Tonnage Measurement Bureau

Wojciech Marczak

Starszy Inspektor/Senior Surveyor

+48 58 75 11 205

[email protected]

Inspektorat Maszynowo-Wyposażeniowy / Machinery and Equipment Department

Krzysztof Kołwzan

Kierownik/Manager

+48 58 75 11 226

[email protected]

Bartosz Dombrzalski

Zastępca Kierownika/Deputy Manager

+48 58 75 11 209

[email protected]

Tomasz Dorosz

Inspektor/Surveyor

+48 58 75 11 219

[email protected]

Ewelina Galant

Specjalista techniczny/Technical Specialis

+48 58 75 11 272

[email protected]

Sławomir Gieniusz

Specjalista Techniczny/Technical Specialist

+48 58 75 11 265

[email protected]

Bartłomiej Hołowczyc

Specjalista Techniczny/Technical Specialist

+48 58 75 11 307

[email protected]

Michał Jahnke

Starszy Inspektor/Senior Surveyor

+48 605 228 916

[email protected]

Marcin Koliński

Specjalista Techniczny/Technical Specialist

+48 58 75 11 251

[email protected]

Radosław Kozieł

Specjalista Techniczny/Technical Specialist

+48 75 11 213

[email protected]

Jacek Krępa

Specjalista techniczny/Technical Specialist

+48 58 75 11 253

[email protected]

Michał Nowicki

Specjalista Techniczny/Technical Specialist

58 75 11 299

[email protected]

Jacek Pabis

Specjalista Techniczny/Technical Specialist

+48 58 75 11 190

[email protected]

Wojciech Podlaski

Specjalista Techniczny/Technical Specialist

+48 75 11 227

[email protected]

Paweł Urban

Starszy Inspektor/Senior Surveyor

+48 58 75 11 277

[email protected]

Agnieszka Wieczorek

Starszy Inspektor/Senior Surveyor

+48 58 75 11 346

[email protected]

Maria Wiśniewska

Starszy Referent/Senior Clerk

+48 58 75 11 203

[email protected]

Wojciech Zaczek

Starszy Inspektor/Senior Surveyor

+48 58 75 11 212

[email protected]

Służba Nadzoru Okrętów Wojennych / Naval Ships Survey Services

Janusz Dilling

Zastępca Dyrektora Okrętowego/Ship Division Deputy Director
Szef Służby Nadzoru Okrętów Wojennych/Head of Naval Ship Survey Services

+48 58 75 11 136

[email protected]

Artur Czajkowski

+48 58 75 11 117

[email protected]

Inspektorat Nadzoru Okrętów Wojennych/ Naval Ships Survey Department

Marek Gadziński

Główny Specjalista/Principal Specialist

+48 58 75 11 367

[email protected]

Bogdan Podgórski

Specialista/Specialist

+48 58 75 11 117

[email protected]

Zespół Nurków PRS / PRS Diving Team

Bogusław Tybuś

Kierownik/Manager

+48 58 75 11 195

[email protected]

Dagmara Adamowicz

Starszy Inspektor/Senior Surveyor

+48 58 621 05 31

[email protected]

Paweł Tysarczyk

Inspektor/Surveyor

+48 58 75 11 161

[email protected]

Artur Wróblewski

Inspektor/Surveyor

+48 58 621 05 31

[email protected]

PION NADZORÓW PRZEMYSŁOWYCH / INDUSTRIAL SUPERVISION DIVISION

Sławomir Bałdyga

p.o. Dyrektora Pionu Nadzorów Przemysłowych
acting Industrial Supervision Division Director 

+48 58 75 11 137

[email protected]
 

Biuro Pionu Nadzorów Przemysłowych/Industrial Supervision Division Bureau

Piotr Konopka

Kierownik/Manager

+48 58 75 11 128

+48 605 695 391

[email protected]

Katarzyna Gołąb

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 137

[email protected]

Marika Sokół

Specjalista/Specialist

+48 75 11 128

+48 885 160 936

[email protected]

Aleksandra Tomczak

Sekretarka/Secretary

+48 58 75 11 137

[email protected]

Inspektorat Budownictwa / Construction Department

Józef Konopka

Kierownik/Manager

+48 58 75 11 141

+48 603 160 926

[email protected]

Hubert Frymark

Inspektor Nadzoru/Supervision Surveyor

+48 58 75 11 134

+48 691 912 294

[email protected]

 

Aleksandra Jodłowska

Inspektor Nadzoru/Supervision Surveyor

+48 58 75 11 174

+48 603 160 189

[email protected]

 

Krzysztof Kubas

Inspektor Nadzoru/Supervision Surveyor

+48 58 75 11 130

+48 603 160 954

[email protected]

 

Krzysztof Pamięta

Inspektor Nadzoru/Supervision Surveyor

+48 58 75 11 174

+48 609 280 206

[email protected]

 

Inspektorat Offshore / Offshore Department

Bartłomiej Wojciechowski

Kierownik/Manager

+48 58 75 11 116

+48 603 301 788

[email protected]

Dawid Dobrzański

Specjalista Techniczny/Technical Specialist

+48 58 75 11 183

+48 693 020 362

[email protected]

Bartłomiej Frydrychowicz

Specjalista Techniczny/Technical Specialist

+4858 75 11 350

[email protected]

Ewa Gilarska

Specjalista Techniczny/Technical Specialist

+48 58 75 11 197

+48 601 437 920

ewa.gilarska @prs.pl

Krzysztof Kochanowski

Inspektor/Surveyor

+48 601 672 375

+48 502 262 771 (Offshore)

[email protected]

Tomasz Kopania

Specjalista Techniczny/Technical Specialist

+48 603 072 597

[email protected]

Agata Kowalczyk

Specjalista Techniczny/Technical Specialist

+48 58 75 11 116

+48 601 651 583

[email protected]

Agata Kuskowska

Specjalista Techniczny/Technical Specialist

+48 58 75 11 242

+48 693 035 723

[email protected]

Paweł Mawduk

Główny Specjalista/Principal Specialist

+48 603 112 868

[email protected]

PION CERTYFIKACJI / CERTIFICATION DIVISION

Michał Chudziński

Dyrektor Pionu Certyfikacji
Certification Division Director

+48 58 75 11 273

[email protected]

Przemysław Gałka

Zastępca Dyrektora Pionu Certyfikacji
Certification Division Deputy Director

+48 58 75 11 287

[email protected]

Sekretariat Pionu Certyfikacji / Certification Division Secretariat

Grażyna Butowska

Referent/Clerk

+48 58 75 11 273

[email protected]

[email protected]

Przedstawiciel Dyrektora Pionu Certyfikacji / Representative of Certification Division Director

Aneta Wojtkowiak-Iwanow

Przedstawiciel/Representative

+48 58 75 11 285

[email protected]

Małgorzata Pigłowska

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 336

[email protected]

Biuro Rozwoju Certyfikacji / Certification Development Bureau

Beata Michalska

Kierownik/Manager

+48 603 301 778

[email protected]

Krzysztof Brokowski

Regionalny Menadżer ds. Rozwoju Certyfikacji/Regional Manager for Certification Development

+48 601 832 488

[email protected]

Dariusz Hejmej

Regionalny Menadżer ds. Rozwoju Certyfikacji/Regional Manager for Certification Development

+48 601 917 514

[email protected]

Pracownik Biura

Specjalista Biura Rozwoju Certyfikacji/Certification Bureau Development Specialist

+48 58 75 11 210

[email protected]

Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania / Management Systems Certification Bureau

Małgorzata Kozłowska

Kierownik/Manager

+48 58 75 11 286

[email protected]

Weronika Cwięk

Specjalista/Specialist
Opiekun Klienta/Customer Assistant

tel. +48 58 75 11 386

[email protected]

Andrzej Dżon

Auditor wiodący/Lead Auditor

+48 609 993 223

[email protected]


Agnieszka Fontańska

Specjalista/Specialist
Opiekun Klienta/Customer Assistant

tel. +48 58 75 11 282

[email protected]

Michał Gałecki

Auditor wiodący/Lead Auditor

+48 58 75 11 208

[email protected]

Zbigniew Geca

Auditor wiodący/Lead Auditor

+48 601 811 248

[email protected]

Kazimierz Górecki

Auditor wiodący/Lead Auditor

+48 601 650 524

[email protected]

Karolina Gurbisz

Specjalista/Specialist
Opiekun Klienta/Customer Assistant

+48 58 75 11 328

[email protected]

Anna Klebba

Specjalista/Specialist
Opiekun Klienta/Customer Assistant

+48 58 75 11 316

[email protected]

Alicja Kutkowska

Specjalista/Specjalist

Opiekun Klienta/Customer Assisitant

+48 58 75 11 357

[email protected]

Alicja Linda

Specjalista/Specialist
Opiekun Klienta/Customer Assistant

(nieobecna do końca 2021 r.)

Grzegorz Marchewka

Auditor wiodący/Lead Auditor

+48 603 072 475

[email protected]

Romana Poturalska

Specjalista/Specialist
Opiekun Klienta/Customer Assistant

+48 58 75 11 330

[email protected]

Marek Skowroński

Auditor wiodący/Lead Auditor

+48 58 75 11 283

[email protected]

Anna Smutniak

Auditor wiodący/Lead Auditor

+48 58 75 11 289

[email protected]

Waldemar Staszak

Auditor wiodący/Lead Auditor

+48 58 75 11 135

[email protected]

Urszula Swat

Auditor wiodący/Lead Auditor

+48 603 710 510

[email protected]

Paulina Szczygieł

Specjalista/Specialist
Opiekun Klienta/Customer Assistant

+48 58 75 11 274

[email protected]

Biuro Certyfikacji Wyrobów i Osób / Products and Persons Certification Bureau

Przemysław Gałka

Kierownik/Manager

+48 58 75 11 287

[email protected]

Władysław Bogdanowicz

Zastępca Kierownika/Deputy Manager
Ekspert/Expert

+48 58 75 11 189

[email protected]

Tomasz Bieszk

Ekspert/Expert

+48 58 75 11 176

[email protected]

Przemysław Gromow

Ekspert/Expert

+48 58 75 11 247

[email protected]

Monika Karczmarczyk

Asystent Techniczny/Technical Assisstant

+48 58 58 75 11 131

[email protected]l

Krzysztof Kirysiuk

Ekspert/Expert

+48 75 11 146

[email protected]

Mirosław Klimek

Ekspert/Expert

+48 58 75 11 252

[email protected]

Marcin Koszorek

Ekspert/Expert

+48 58 75 11 388

[email protected]

Ewa Kusz

Specjalista/Specialist

+48 885 910 305

[email protected]

Zbigniew Orłowski

Ekspert/Expert

+48 58 75 11 331

[email protected]l

Patrycja Przybylska-Rezmer

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 147

[email protected]

Lech Zimny

Ekspert/Expert

+48 58 75 11 232

[email protected]

Ilham Impram

Ekspert/Expert

+90 532 349 77 67

[email protected]

rejon działania/area of activity:
Turcja i kraje sąsiadujące/Turkey and neighbouring countries

Laboratorium Badawcze / Testing Laboratory

Władysław Bogdanowicz

Kierownik/Manager

+48 58 75 11 189

[email protected]

Marcin Koszorek

Specjalista Techniczny/Technical Specialist

+48 58 75 11 388

[email protected]

Wojciech Pytlak

Specjalista Techniczny/Technical Specialist

+48 58 75 11 312

[email protected]

PION SZKOLEŃ / TRAINING DIVISION

Kinga Lowińska-Neumann

Dyrektor Pionu Szkoleń
Training Department Director

+48 58 75 11 115

[email protected]

Beata Pałucka

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 154

[email protected]

PION NAUKOWO-BADAWCZY / RESEARCH AND DEVELOPMENT DIVISION

Monika Warmowska-Gadzińska

Dyrektor Pionu Naukowo Badawczego
Research and Development Division Director

+48 58 75 11 248

[email protected]

Adam Dunikowski

Zastępca Dyrektora Pionu Naukowo-Badawczego/Research and Development Division Deputy Director

+48 58 75 11 109

[email protected]

Sekretariat Pionu Naukowo-Badawczego / Research and Development Division Secretariat

Aleksandra Burchacz

Sekretarka/Secretary

+48 58 75 11 160

[email protected]

[email protected]

Inspektorat Naukowo-Badawczy / Research and Development Department

Krzysztof Glejzer

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 246

[email protected]

Mateusz Jabłoński

Asystent Techniczny/Technical Assistent

+48 58 75 11 353

[email protected]

Nikoletta Jędrzejewska

Asystent Techniczny/Technical Assistent

+48 58 75 11 171

[email protected]

Andrzej Laskowski

Główny Specjalista/Principal Specialist

+48 58 75 11 246

[email protected]

Maja Malinga

Stażysta/Intern

+48 58 75 11 160

[email protected]

 

Janusz Narewski

Specjalista Techniczny/Technical Specialist

+48 58 75 11 171

[email protected]

Krzysztof Wołoszyk

Specjalista Techniczny/Technical Specialist

+48 58 75 11 383

[email protected]

Inspektorat Rozwoju Przepisów / Rules Development Department

Wiesław Wysokiński

Zastępca Kierownika/ Deputy Manager

+48 58 75 11 378

[email protected]

Sławomir Affek

Główny Inspektor/Principal Surveyor

+48 58 75 11 211

[email protected]

Marian Bogdaniuk

Główny Specjalista/Principal Specialist

+48 58 75 11 263

[email protected]

Elżbieta Czerwińska

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 377

[email protected]

Beata Gałecka

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 387

[email protected]

Jan Jankowski

Główny Inspektor/Principal Surveyor

+48 58 75 11 244

[email protected]

Joanna Lisek

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 225

[email protected]

Andrzej Michalski

Specjalista/Specialist

+48 58 75 11 375

[email protected]

Piotr Milewski

Starszy Inspektor/Senior Surveyor

+48 58 75 11 163

[email protected]

Marek Narewski

Specjalista Techniczny/Technical Specialist

+ 48 58 75 11 292

[email protected]

Jacek Poturalski

Główny Inspektor/Principal Surveyor

+48 58 75 11 182

[email protected]

Henryk Purowski

Główny Inspektor/Principal Surveyor

+48 58 75 11 222

[email protected]

Specjalista Techniczny RP/RP Technical Specialist

+48 58 75 11 160

[email protected]