PUBLIKACJE I (Uzupełnienie przepisów)
Publikacje I (Informacyjne) wydawane przez Polski Rejestr Statków S.A. mają charakter instrukcji lub wyjaśnień przydatnych przy stosowaniu Przepisów PRS S.A.


Numer publikacji i tytuł Obowiązuje od ARCHIWUM
2/I Zapobieganie drganiom na statkach - 2004  23.11.2004 archive
3/I Wymagania dla podkładek fundamentowych z tworzyw sztucznych - 1981  01.01.1981 archive
4/I Obsługa i przegląd pokryw lukowych na statkach przewożących ładunki suche - wytyczne dla armatorów - Care and Survey of Hatch Covers of Dry Cargo Ships - Guidance to Owners - styczeń 2015  01.01.2015  archive
5/I Wytyczne do przeprowadzania okresowych przeglądów klasyfikacyjnych elektrycznych urządzeń przeciwwybuchowych na statkach w eksploatacji innych niż tankowce i oraz na tankowcach - lipiec 2016  01.07.2016 archive
8/I Ochrona statków od wyładowań atmosferycznych - 1984  01.01.1984 archive
9/I Materiały elektroizolacyjne - 2007  22.03.2007 archive
10/I Wytyczne oceny stanu lin stalowych w urządzeniach dźwignicowych - styczeń 2022  21.01.2022 archive
11/I Bezpieczne wykorzystanie wodoru jako paliwa w komercyjnych zastosowaniach przemysło-wych - czerwiec 2021  30.06.2021 archive
12/I Guidelines for the Identification of Vibration Issues and Recommended Remedial Measures on Ships - March 2021  31.03.2021 archive
14/I Zasady uznawania stacji badań oraz zakładów remontu i konserwacji - Principles of Recognition of Testing Stations and Maintenance Shops - 2002 20.11.2001 archive
16/I Standardy budowy i naprawy statków - marzec 2022
(publikacja została zastąpiona Publikacją 107/P)
01.07.2022 archive
17/I Nadzory przemysłowe na podstawie uznanego systemu planowego utrzymania urządzeń - 2001 11.01.2001 archive
18/I Wytyczne prowadzenia badań nieniszczących podwodnej części ruchomych jednostek górnictwa morskiego - 2001 03.04.2001 archive
19/I Metodyka formalnej oceny bezpieczeństwa żeglugi (FSA) - 2002  12.02.2002 archive
20/I Interpretations of the International Convention on Load Lines, 1966 - July 2023  01.07.2023 archive
21/I Wpływ zbiorników stabilizacyjnych ze swobodnymi powierzchniami cieczy na amplitudę kolysania statku - 2003  10.03.2003 archive
22/I Metoda obliczania i oceny stateczności statku na fali nadążającej - 2003  10.03.2003 archive
23/I Program oceny stanu technicznego (CAS) zbiornikowców olejowych o pojedynczym kadłubie - 2013 27.06.2013 archive
24/I Materiały i technologie specjalne dla okrętów wojennych - 2006 14.04.2006 archive
25/I Expanatory Notes to the Standards for Ship Manoeuvrability - 2008 04.07.2008 archive
27/I Wytyczne dotyczące zatwierdzania/akceptacji alternatywnych środków dostępu - lipiec 2019  01.07.2019 archive
29/I Wytyczne dotyczące przeglądów okresowych instalacji i urządzeń stosowanych w ochronie przeciwpożarowej na statkach - styczeń 2022  01.01.2022 archive
30/I Wytyczne dotyczące projektowania okrętów wojennych - wrzesień 2022  28.09.2022 archive
31/I Regulations for Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships - 2012  26.11.2012 archive
32/I Wytyczne dla programów pilotażowych dotyczących wydłużonego okresu pomiędzy przeglądami na doku (EDD) - grudzień 2018 01.12.2018 archive
33/I Recykling statków - marzec 2017 15.03.2017 archive
34/I Condition Assessment Programme - 2015   30.10.2015 archive
35/I Wave loads on Ships - July 2018 01.07.2018 archive
36/I Recommendation for Assessing Design Instances Based on Application of Alternative Methods in the Hull Structural Design of CSR Ships - May 2022  23.05.2022 archive
37/I Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa statków wykorzystujących instalacje energetyczne ogniw paliwowych - maj 2022  23.05.2022 archive
38/I Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa statków wykorzystujących alkohol metylowy lub etylowy jako paliwo - sierpień 2022  08.08.2022 archive
39/I Wytyczne dotyczące bezpiecznego przewozu pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi (AFV) na statkach ro-ro oraz ładowania pojazdów elektrycznych na pokładzie - Październik 2022  07.10.2022 archive

Pozostałe Publikacje I niewymienione w poniższym wykazie nie istnieją lub zostały wycofane.