Przedstawiciel Dyrektora Pionu Certyfikacji (Specjalista do systemów zarządzania)
Miejsce pracy: Gdańsk

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe.
 • Doświadczenie zawodowe ok. 3 lat w wyżej wymienionym obszarze.
 • Certyfikat auditora wewnętrznego i doświadczenie w audytowaniu.
 • Znajomość wymagań norm dotyczących systemów zarządzania (np. ISO 9001).
 • Znajomość pakietu MS Office.
 • Wysokie zdolności organizacyjne, samodzielność, kreatywność, inicjowanie doskonalenia oraz nowych rozwiązań.
 • Umiejętności analitycznego myślenia.
 • Dokładność, sumienność i rzetelność.
 • Umiejętność pracy w zespole, elastyczność.
 • Chęć rozwoju zawodowego, wysoka motywacja do pracy.

 

 • Dodatkowym atutem będzie: certyfikat auditora wiodącego, podstawowa wiedza dot. certyfikacji i/lub akredytacji oraz znajomość wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17021-1, PN-EN ISO/IEC 17065, PN-EN ISO/IEC 17024, PN-EN ISO/IEC 17025 lub PN-EN ISO 14065, PN-EN ISO/IEC 17029 oraz wymagań akredytacyjnych (IAF, PCA).

Zakres obowiązków:

 • Nadzór nad następującymi systemami zarządzania:
  jednostki certyfikującej wyroby wg normy PN-EN ISO/IEC 17065;
  jednostki certyfikującej personel wg normy PN-EN ISO/IEC 17024;
  jednostki certyfikującej systemy zarzadzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17021-1;
  weryfikatora EMAS wg normy PN-EN ISO/IEC 17021-1;
  weryfikatora GHG wg normy PN-EN ISO 14065, PN-EN ISO/IEC 17029;
  laboratorium badawczego wg normy PN-EN ISO/IEC 17025.
 • Nadzór nad audytami wewnętrznymi, działaniami korygującymi i zapobiegawczymi oraz doskonalącymi.
 • Opracowywanie dokumentacji dot. procesów systemowych, wynikających w ww. norm akredytacyjnych.
 • Współpraca z innymi komórkami Pionu oraz współpraca z jednostką akredytującą- Polskim Centrum Akredytacji.
 • Wykonywanie prac związanych z funkcjonowaniem komórki (m.in. aktualizacja i udostępnianie dokumentacji oraz stały nadzór nad dokumentami, prowadzenie rejestrów, rozliczanie ocen PCA i innych instytucji (w tym finansowe), prowadzenie działań korygujących i doskonalących oraz monitorowanie stanu ich realizacji, organizowanie i nadzór nad realizacją audytów wewnętrznych, kontakty z jednostką akredytującą i innymi instytucjami).
 • Uczestniczenie w audytach wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Inicjowanie zmian w systemie jednostki.

Oferta ważna do odwołania


Ekspert w Biurze Certyfikacji Wyrobów i Osób
Miejsce pracy: Gdańsk

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne (min. inż., mile widziane: oceanotechnika, okrętownictwo, mechanika);
 • min. 2-letnie doświadczenie zawodowe;
 • umiejętność czytania rysunku technicznego;
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • prawo jazdy kat. B;

Mile widziane:

 • znajomość zagadnień certyfikacji i oceny zgodności;
 • znajomość wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17065;
 • znajomość wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17020;
 • znajomość wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17029;
 • znajomość wymagań normy PN-EN ISO 9001;
 • doświadczenie w przeprowadzaniu audytów/inspekcji.

Zakres obowiązków:

 • realizacja procesów certyfikacji/oceny zgodności w zakresie posiadanych kompetencji;
 • kontakt z klientami podczas realizacji procesów certyfikacji/oceny zgodności;
 • prowadzenie audytów/inspekcji w miejscu wytwarzania wyrobów/prowadzenia procesów.

Oferta ważna do odwołania


 

Cały czas jesteśmy otwarci także na kandydatów do współpracy na zasadzie zleceniowego audytora zewnętrznego systemów zarządzania, we wszystkich oferowanych przez nas usługach certyfikacji.

-------

Kontakt:

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Tel. +48 58 75 11 339, 75 11 335, 75 11 338

E-mail: rekrutacja@prs.pl

-------

W przesyłanych CV prosimy o zawarcie klauzuli następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku Al. Gen. Józefa Hallera 126, zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego na stanowisko (proszę wskazać stanowisko) zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.”

oraz jeżeli taka Państwa wola:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku Al. Gen. Józefa Hallera 126, zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach, w okresie do 6 miesięcy od zakończenia okresu rekrutacji dla celów potencjalnych, przyszłych procesów rekrutacyjnych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.”

INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH:
Informujemy, że Administratorem danych jest Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku przy Al. Gen. Józefa Hallera 126. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji.. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe.
Pozostałe dane osobowe (np. Pani/Pana wizerunek) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody, którą Pani/Pan wyraziła/ził wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
Ma Pani/Pan prawo w każdym czasie cofnąć swoją zgodę (cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), oraz ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie Pani/Pan wyraziła/ził zgodę) do innego administratora danych, kontaktując się pod adresem e-mail
rekrutacja@prs.pl. Ma także Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
W razie pytań można się z nami skontaktować pod adresem e-mail:
rekrutacja@prs.pl lub bezpośrednio z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@prs.pl.