Warszawa,  24 stycznia 2019

Janusz Dilling
Polski Rejestr Statków S.A., Gdańsk
E-mail: j.dilling@prs.pl

prezentacja:
Naval Administration - Naval SOLAS - Nowy wymiar bezpieczeństwa okrętów wojennych. Propozycja nowego podejście do rozwiązania problemu bezpieczeństwa okrętów wojennych.

Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa jest wydarzeniem cyklicznym, organizowanym od 2016 r. i stanowi kluczowy element dyskusji o przyszłości Marynarki Wojennej RP. PRS pozostaje aktywnym uczestnikiem tej debaty. Na wydarzeniu reprezentował nas Pan kmdr rez. Janusz Dilling, szef Służby Nadzoru Okrętów Wojennych. Uczestniczył w sesji pt. „Marynarka Wojenna RP oraz przemysł wobec nowych wyzwań – nowe technologie, zdolności priorytetowe, potrzeby i możliwości realizacji”. W swoim wystąpieniu Pan Dilling przedstawił sugestie dot. nowoczesnego podejścia do zarządzania okrętami, służącego wydłużeniu ich żywotności przy stosowaniu odpowiednich programów przeglądów i właściwej ich eksploatacji. Wskazał istotę kształcenia kadr delegowanych do zarządzania okrętami wojennymi. Nawiązał też do zmian dotyczących funkcjonowania samej Marynarki Wojennej – jej struktury, udziału polskich marynarzy w różnych grupach roboczych NATO i zmian w zarządzaniu finansami – w tym optymalizacji kosztów przy nowych zamówieniach. Zaznaczył, iż formalne uznanie przez MON przepisów technicznych Polskiego Rejestru Statków pozytywnie wpłynęłoby na bezpieczeństwo i tempo realizacji programu pozyskiwania nowych okrętów dla Marynarki Wojennej. Standardy PRS stanowiły w przeszłości i są obecnie podstawą zatwierdzania dokumentacji i nadzoru nad budową wszystkich okrętów dla MW RP.