Małe jednostki, jak łodzie i kutry rybackie, często nie posiadają żadnej dokumentacji. W związku z tym, występuje konieczność opracowania metody umożliwiającej ocenę stateczności takich jednostek w oparciu o kryterium, które dałoby się stosować bez odtwarzania dokumentacji technicznej. Można to zrobić w oparciu o próbę przechyłu. Więcej>>