Przepisy klasyfikacji i budowy statków morskich (MOR)

Lp. Tytuł Obowiązuje od ARCHIWUM
1 Część I, Zasady klasyfikacji - styczeń 2024  01.01.2024 archive
2 Część II, Kadłub - kwiecień 2024 15.04.2024 archive
3 Część III, Wyposażenie kadłubowe - kwiecień 2024 15.04.2024 archive
4 Część IV, Stateczność i niezatapialność - styczeń 2024 01.01.2024 archive
5 Część V, Fire Protection - January 2024 01.01.2024 archive
6 Część VI, Ship and Machinery Piping Systems - January 2024 01.01.2024 archive
7 Część VII, Główne i pomocnicze urządzania maszynowe i wyposażenie - styczeń 2024 01.01.2024 archive
8 Część VIII, Instalacje elektryczne i systemy sterowania - styczeń 2024 01.01.2024 archive
9 Część IX, Materiały i spawanie - lipiec 2023 01.07.2023 archive

 

Common Structural Rules (CSR)

Lp. Tytuł Obowiązuje od ARCHIWUM
1 Common Structural Rules for Bulk Carriers and Oil Tankers - January 2023 01.07.2023 archive

 

Przepisy klasyfikacji i budowy gazowców morskich (GAZ)

Item Title Entered into force ARCHIVE
1 Rules for the Classification and Construction of Sea-going Gas Tankers - Temporary Rules 01.01.2024 archive

 

Przepisy klasyfikacji i budowy małych statków morskich (MAL)

Lp. Tytuł Obowiązuje od ARCHIWUM
1 Część I, Zasady klasyfikacji - listopad 2023 13.11.2023 archive
2 Część II, Kadłub - lipiec 2023 01.07.2023 archive
3 Część III, Wyposażenie kadłubowe - lipiec 2023 01.07.2023 archive
4 Część IV, Stateczność i wolna burta - lipiec 2023 01.07.2023 archive
5 Część V, Ochrona przeciwpożarowa - lipiec 2023 01.07.2023 archive
6 Część VI, Urządzenia maszynowe i instalacje rurociągów - lipiec 2023 01.07.2023 archive
7 Część VII, Instalacje elektryczne i systemy sterowania - lipiec 2023 01.07.2023 archive

 

Przepisy klasyfikacji i budowy morskich jednostek szybkich (HSC)

Lp. Tytuł Obowiązuje od ARCHIWUM
1 Część I, Zasady klasyfikacji - styczeń 2024 18.01.2024 archive
2 Część II, Kadłub - styczeń 2024 (przepisy tymczasowe w j. angielskim) 01.01.2024 archive
3 Część III, Wyposażenie kadłubowe - 2014 20.10.2014 archive
4 Część IV, Pływalność, stateczność i niezatapialność - styczeń 2017 01.01.2017 archive
5 Część V, Ochrona przeciwpożarowa - Styczeń 2023 01.01.2023 archive
6 Część VI, Urządzenia i instalacje maszynowe - 2014 20.10.2014 archive
7 Część VII, Instalacje elektryczne i systemy sterowania - 2014 20.10.2014 archive

 

Przepisy klasyfikacji i budowy statków śródlądowych (SRL)

Lp. Tytuł Obowiązuje od ARCHIWUM
1 Część I, Zasady klasyfikacji - listopad 2022 30.11.2022 archive
2 Część II, Kadłub - lipiec 2019 01.07.2019 archive
3 Część III, Wyposażenie kadłubowe - lipiec 2019 01.07.2019 archive
4 Część IV, Stateczność i wolna burta - lipiec 2019 01.07.2019 archive
5 Część V, Ochrona przeciwpożarowa - lipiec 2022 01.07.2022 archive
6 Część VI, Urządzenia maszynowe i instalacje rurociągów - lipiec 2019 01.07.2019 archive
7 Część VII, Urządzenia elektryczne i automatyka - lipiec 2019 01.07.2019 archive

 

Przepisy klasyfikacji i budowy stacjonarnych obiektów pływających (SOP)

Lp. Tytuł Obowiązuje od ARCHIWUM
1 Przepisy klasyfikacji i budowy stacjonarnych obiektów pływających - 2020 01.10.2020 archive

 

Przepisy klasyfikacji i budowy łodzi mieszkalnych (HSB)

Lp. Tytuł Obowiązuje od ARCHIWUM
1 Przepisy klasyfikacji i budowy łodzi mieszkalnych - 2021 01.10.2021 archive

 

Przepisy klasyfikacji i budowy jachtów morskich (JAC)

Lp. Tytuł Obowiązuje od ARCHIWUM
1 Część I, Zasady klasyfikacji - lipiec 2020 01.07.2020 archive
2 Część II, Kadłub - 1996 15.10.1998 archive
3 Część III, Wyposażenie i stateczność - 1996 01.12.2013 archive
4 Część IV, Urządzenia maszynowe - 2013 01.12.2013 archive
5 Część V, Urządzenia elektryczne - styczeń 2021 01.01.2021 archive
6 Część VI, Materiały - 2012 01.02.2012 archive
7 Część VII, Osprzęt żaglowy - 1999 01.12.2012 archive

Przepisy klasyfikacji i budowy łodzi motorowych (MOT)

Lp. Tytuł Obowiązuje od ARCHIWUM
1 Część I, Zasady klasyfikacji - lipiec 2020 01.07.2020 archive
2 Część II, Kadłub - 1996 15.10.1998 archive
3 Część III, Wyposażenie i stateczność - maj, 2014 01.05.2014 archive
4 Część IV, Urządzenia maszynowe - 2013 01.12.2013 archive
5 Część V, Urządzenia elektryczne - styczeń 2021 01.01.2021 archive
6 Część VI, Materiały - 2012 01.02.2012 archive

 

Przepisy klasyfikacji i budowy doków pływających (DOK)

Lp. Tytuł Obowiązuje od ARCHIWUM
1 Część I, Zasady klasyfikacji - luty 2017 01.02.2017 archive
2 Część II, Kadłub i wyposażenie kadłubowe - Styczeń 2023 01.01.2023 archive
3 Część III, Stateczność i wolna burta - Styczeń 2023 01.01.2023 archive
4 Część IV, Ochrona przeciwpożarowa - 2009 16.07.2009 archive
5 Część V, Urządzenia maszynowe - Styczeń 2023 01.01.2023 archive
6 Część VI, Urządzenia elektryczne - 2006 01.08.2006 archive
7 Część VII, Urządzenia dźwignicowe - 2006 01.08.2006 archive

 

Przepisy klasyfikacji i budowy urządzeń i systemów techniki podwodnej instalowanych na statkach oraz innych obiektach (ZAN)

Lp. Tytuł Obowiązuje od ARCHIWUM
1 Przepisy klasyfikacji i budowy urządzeń i systemów techniki podwodnej instalowanych na statkach oraz innych obiektach - Tymczasowe  
23.12.2020 archive

 

Przepisy klasyfikacji i budowy morskich mobilnych jednostek wiertniczych (MODU)

Lp. Tytuł Obowiązuje od ARCHIWUM
1 Część I, Zasady klasyfikacji - styczeń 2024 01.01.2024 archive
2 Część IV, Instalacje maszynowe - styczeń 2024 01.01.2024 archive
3 Część V, Bezpieczeństwo pożarowe - styczeń 2024 01.01.2024 archive
4 Część VI, Instalacje elektryczne - styczeń 2024 01.01.2024 archive

 

Przepisy klasyfikacji i budowy okrętów wojennych (OW)

Lp. Tytuł Obowiązuje od ARCHIWUM
1 Część I, Zasady sprawowania nadzorów i klasyfikacji - lipiec 2022 01.07.2022 archive
2 Część II, Kadłub - lipiec 2022 01.07.2022 archive
3 Część III, Wyposażenie kadłubowe - lipiec 2022 01.07.2022 archive
4 Część IV, Stateczność i niezatapialność - lipiec 2022  errata 01.07.2022 archive
5 Część V, Ochrona przeciwpożarowa - lipiec 2022 01.07.2022 archive
6 Część VI, Urządzenia maszynowe i urządzenia chłodnicze - lipiec 2022 01.07.2022 archive
7 Część VII, Silniki, mechanizmy, kotły i zbiorniki ciśnieniowe - lipiec 2022 01.07.2022 archive
8 Część VIII, Instalacje elektryczne i systemy sterowania - lipiec 2022 01.07.2022 archive
9 Część IX, Materiały i spawanie 01.07.2022 archive
10 Część X, Wyposażenie konwencyjne - lipiec 2022 01.07.2022 archive