Biuletyn Informacji Publicznej
Organizacja Polskiego Rejestru Statków S.A.
Organy Spółki oraz osoby sprawujące w niej funkcje i ich kompetencje
Przedmiot działalności Polskiego Rejestru Statków S.A.
Status prawny Polskiego Rejestru Statków S.A.
Struktura własnościowa Polskiego Rejestru Statków S.A.
Rejestr Zmian BIP
Informacje nieudostępnione
Statystyka BIP
Redakcja BIP

 Statystyka BIP 

 

Rejestr Aktualizacji

 Strona [ Organizacja Polskiego Rejestru Statków S.A. ] (99)

Data Wersja Rodzaj zmiany redaktor
2006-07-27 3, 12:11:19..12:11:19: Aktualizacja- treść r.romanska
2005-11-16 2, 11:24:53..11:24:53: Aktualizacja- treść r.romanska

Strona [ Organy Spółki PRS S.A. oraz osoby sprawujące w niej funkcje i ich kompetencje ] (100)

Data Wersja Rodzaj zmiany redaktor
2008-09-30 2, 11:17:11..11:17:11: Aktualizacja- treść r.romanska
2008-03-14 2, 13:35:13..13:35:13: Aktualizacja- treść r.romanska
2007-06-29 3,2,2, 08:40:53..08:57:10: Aktualizacja- treść r.romanska
2006-07-27 2, 12:26:15..12:26:15: Aktualizacja- treść r.romanska

Strona [ Przedmiot Działalności ] (101)

Data Wersja Rodzaj zmiany redaktor
2006-07-27 13,14, 12:29:09..12:30:22: Aktualizacja- treść r.romanska
2005-11-16 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 11:31:04..11:52:12: Aktualizacja- treść r.romanska

Strona [ Status prawny PRS S.A. ] (102)

Data Wersja Rodzaj zmiany redaktor
2008-09-30 4, 11:18:51..11:18:51: Aktualizacja- treść r.romanska
2006-07-27 2,3, 12:34:43..12:41:04: Aktualizacja- treść r.romanska

Strona [ Struktura własnościowa PRS S.A. ] (103)

Data Wersja Rodzaj zmiany redaktor
2005-11-16 2,3, 11:26:27..11:27:31: Aktualizacja r.romanska

Strona [ Statystyka ] (207)

Data Wersja Rodzaj zmiany redaktor
2003-12-02 2,3, 16:45:24..16:46:02: Aktualizacja- treść admin