Centrala / Head Office

Polski Rejestr Statków S.A.
al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk
Poland

tel.: +48 58 346 17 00
+48 58 751 11 00
fax: +48 58 346 03 92
e-mail: [email protected]

Bank Millennium S.A.
61 1160 2202 0000 0000 6189 6958

REGON: 000144992
NIP: 584-030-44-72


PLACÓWKA PRS GDAŃSK / PRS BRANCH OFFICE GDAŃSK

---

al. gen. J. Hallera 126
80-416 Gdańsk
tel. +48 58 320 22 31/32/34
AOH +48 605 614 532
[email protected]

Krzysztof Sawon

Kierownik/Manager

+48 58 75 11 162

[email protected]

Jerzy Iwański

Zastępca Kierownika/Deputy Manager

+48 58 75 11 290

[email protected]

Mateusz Citak

Inspektor/Surveyor

+48 58 75 11 362

[email protected]

Bernard Korybalski

Inspektor/Surveyor

+48 604 758 911

[email protected]

Leszek Pokora

Główny Inspektor/Principal Surveyor

+48 601 650 519

[email protected]

Przemysław Misiaczyk

Inspektor/Surveyor

+48 58 75 11 256

[email protected]

Jolanta Nowak

Sekratarka/Secretary

+48 58 75 11 110

[email protected]

Wiesław Owsianko

Starszy Inspektor/Senior Surveyor

+48 605 690 559

[email protected]

Piotr Straszewski

Inspektor/Surveyor

+48 605 691 852

[email protected]

Piotr Szczepaniuk

Starszy Inspektor/Senior Surveyor

+48 58 75 11 113

[email protected]

Bogusław Tybuś

Kierownik Zespołu Nurków PRS
Manager of PRS Diving Team

+48 58 75 11 195

[email protected]

Paweł Tysarczyk

Inspektor/Surveyor

+48 58 75 11 161

[email protected]

PLACÓWKA PRS SZCZECIN / PRS BRANCH OFFICE SZCZECIN

---

ul. Św. Ducha 5/3 U
70-205 Szczecin
tel. +48 91 810 92 80
AOH +48 601 173 720
[email protected]

Zbigniew Latuszek

Kierownik/Manager

+48 91 810 92 80

[email protected]

Krzysztof Karkosz

Zastępca Kierownika/Deputy Manager

+48 91 810 92 86

[email protected]

 

Karol Gradoń

Inspektor/Surveyor

+48 91 810 92 95

[email protected]

Włodzimierz Kowalski

Starszy Inspektor/Senior Surveyor

+48 91 810 92 90

[email protected]

Wojciech Kowalski

Inspektor/Surveyor

+48 91 810 92 97

[email protected]

Joanna Maj

Inspektor/Surveyor

+48 91 810 92 94

[email protected]

Anna Marcela

Specjalista/Specialist
Sekratariat/Secretariat

+48 91 810 92 82

[email protected]

Aleksander Niemczycki

Starszy Inspektor/Senior Surveyor

+48 91 810 92 98

[email protected]

Ryszard Pakos

Specjalista Techniczny/Technical Specialist

+48 603 160 913

[email protected]

Anna Sakowicz

Starszy Referent/Senior Clerk
Sekratariat/Secretariat

+48 91 810 92 83

[email protected]

Bogdan Siemiński

Starszy Inspektor/Senior Surveyor

+48 91 810 92 93

[email protected]

Maciej Stelmaszczuk

Inspektor/Surveyor

+48 91 810 92 96

[email protected]

PLACÓWKA PRS USTKA / PRS BRANCH OFFICE USTKA

---

ul. Kościelniaka 15
76-270 Ustka
tel. +48 59 814 97 52
AOH +48 603 710 120
[email protected]

Szymon Pelczar

Kierownik/Manager

+48 59 814 97 52

[email protected]

Zbigniew Kawka

Starszy Inspektor/Senior Surveyor

+48 94 352 48 57

[email protected]

Mariusz Ociepka

Inspektor/Surveyor

+48 603 116 766

[email protected]

AGENCJA PRS GDAŃSKA STOCZNIA REMONTOWA / PRS SURVEY STATION GDAŃSK REPAIR SHIPREPAIR

---

ul. Na Ostrowiu 1
80-958 Gdańsk
AOH +48 603 710 260
[email protected]

Grzegorz Rachwał

Kierownik/Manager

+48 603 710 260

[email protected]

Ryszard Felski

Inspektor/Surveyor

+48 661 664 367

[email protected]

Marek Gadomski

Inspektor/Surveyor

+48 885 884 742

[email protected]

Marek Goraj

Inspektor/Surveyor

+48 603 710 005

[email protected]

Joanna Kaczmarek-Citak

Sekretarka/Secretary

+48 661 621 045

[email protected]

Stanisław Wrzosek

Inspektor/Surveyor

+48 603 116 766

[email protected]

Sławomir Złotek

Inspektor/Surveyor

+48 603 030 134

[email protected]

AGENCJA PRS GDYNIA / PRS SURVEY STATION GDYNIA

---

Al. Solidarności 1C, 81-336 Gdynia
tel. +48 58 621 05 31, +48 58 621 83 24
AOH +48 603 700 576
[email protected]

Piotr Podbiał

Kierownik/Manager

+48 58 621 05 31

[email protected]

Dagmara Adamowicz

Starszy Inspektor/Senior Surveyor

+48 58 621 05 31

[email protected]

Mariusz Górnowicz

Inspektor/Surveyor

+48 58 621 05 31

[email protected]

Lucyna Lawrów

Sekratarka/Secretary

+48 58 621 05 31

[email protected]

Artur Wróblewski

Inspektor/Surveyor

+48 58 621 05 31

[email protected]

AGENCJA PRS ŚWINOUJŚCIE / PRS SURVEY STATION ŚWINOUJŚCIE

---

ul. Wybrzeże Władysława IV No. 7
72-600 Świnoujście, P.O. Box 221
tel./fax +48 91 321 22 40
AOH +48 603 161 033
[email protected]

Paweł Preuss

Kierownik/Manager

+48 91 321 22 40

[email protected]

Krzysztof Bereza

Starszy Inspektor/Senior Surveyor

+48 91 321 22 40

[email protected]

 

Marta Witkowska

Inspektor/Surveyor

+48 91 321 22 40

[email protected]

AGENCJA PRS WŁADYSŁAWOWO / PRS SURVEY STATION WŁADYSŁAWOWO

---

ul. Portowa 22
84-120 Władysławowo; P.O. Box 62
tel. +48 58 674 11 75
AOH +48 601 653 202
[email protected]

Roman Minkowski

Kierownik/Manager

+48 58 674 11 75

[email protected]

INSPEKTOR PRS W BYDGOSZCZY / PRS SURVEYOR IN BYDGOSZCZ

Adres do korespondencji/Correspondence address

ul. Inowrocławska 11
85-153 Bydgoszcz
tel. +48 52 324 94 10 wew. 277   
AOH +48 609 060 594
[email protected]

Paweł Węcel

Starszy Inspektor/Senior Surveyor

+48 52 324 94 10, wew. 277

[email protected]

INSPEKTOR PRS W KOŁOBRZEGU / PRS SURVEY STATION KOŁOBRZEG

Adres do korespondencji/Correspondence address

ul. Węgorzowa 6B
78-100 Kołobrzeg
tel./fax +48 94 352 48 57
AOH +48 603 030 109
[email protected]

Zbigniew Kawka

Starszy Inspektor/Senior Surveyor

+48 94 352 48 57

[email protected]

Halina Stachowiak

Starszy Referent/Senior Clerk

+48 94 352 48 57

[email protected]

INSPEKTOR PRS W KRAKOWIE / PRS SURVEYOR IN KRAKÓW

Adres do korespondencji/Correspondence address

ul. Słomczyńskiego 2/6,
31-234 Kraków    
AOH +48 603 072 474
[email protected]

Janusz Szewczyk

Starszy Inspektor/Senior Surveyor

+48 603 072 474

[email protected]

INSPEKTOR PRS W PŁOCKU / PRS SURVEYOR IN PŁOCK

Cezary Swat

Inspektor/Surveyor

+48 603 072 554

[email protected]

INSPEKTOR PRS W STALOWEJ WOLI / PRS SURVEYOR IN STALOWA WOLA

Adres do korespondencji/Correspondence address

al. Jana Pawła II 25
37-450 Stalowa Wola
tel./fax +48 15 844 80 29
AOH +48 603 710 207
[email protected]

Janusz Rąpała

Starszy Inspektor/Senior Surveyor

+48 603 710 207

[email protected]

INSPEKTOR PRS W WARSZAWIE / PRS SURVEYOR IN WARSZAWA

Adres do korespondencji/Correspondence address

ul. Krucza 5a
05-822 Milanówek
AOH +48 601 173 717
[email protected]

Andrzej Wójcicki

+48 601 173 717

[email protected]