W dniach od 5 do 9 lutego 2024 odbyła się, w formie hybrydowej, 10. sesja Podkomitetu ds. czynnika ludzkiego, szkolenia i obowiązków wachtowych (HTW10),
w której uczestniczyła delegacja polska. W składzie delegacji należy odnotować aktywny udział Prezesa Polskiego Rejestru Statków S.A. - Pana Henryka Śniegockiego, który pełnił rolę eksperta na tej sesji. Podczas sesji podjęto szereg zagadnień przedstawionych w Biuletynie Ośrodka ds. IMO nr 2/2024, którego treść znajdą Państwo tutaj. Raport końcowy 10. sesji Podkomitetu HTW zostanie załączony po jego publikacji.