Aktualności

Zakończenie budowy statku wielozadaniowego Zodiak II

06.08.2020

W najbliższym czasie PRS zakończy swoje zadania przy nadzorze nad budową jednostki B618/1 - Zodiak II. Wielozadaniowy statek został zbudowany w stoczni Remontowa Shipbuilding i jest jedną z dwóch bliźniaczych je... Więcej »

Nowe wydanie normy ISO 22301:2019 Bezpieczeństwo i odporność - Systemy zarządzania ciągłością działania - Wymagania

04.08.2020

W związku z opublikowaniem nowego wydania normy ISO 22301:2019 Bezpieczeństwo i odporność - Systemy zarządzania ciągłością działania - Wymagania informujemy, że zgodnie z Rezolucją IAF nr 2019-17 ustalono trzyletni okres przejściowy dla w... Więcej »

Odszedł Piotr Soyka

03.08.2020

PRS z wielkim smutkiem przyjął wiadomość o śmierci Piotra Soyki, prezesa Grupy Kapitałowej Remontowa Holding S.A., który zmarł niespodziewanie w dniu wczorajszym. Odszedł człowiek niezwykle zasłużony dla branży... Więcej »

Praca badawczo-rozwojowa PRS na rzecz ograniczenia emisji hałasu jachtu motorowego

02.08.2020

PRS zrealizował ostatnio pro środowiskowy projekt badawczy dla polskiego producenta jachtów i łodzi z Augustowa – firmy Balt Yacht Stocznia Jachtowa. Projekt został wykonany na podstawie wygranego przetargu zorganizowanego w ramach gr... Więcej »

Wykaz maseczek ochronnych z certyfikatem PRS

23.07.2020

PRS jako jednostka notyfikowana w Komisji Europejskiej posiada m.in. kompetencje do certyfikacji środków ochrony indywidualnej (ŚOI). Wiele z nich, głównie maseczki oferowane na rynkach wielu krajów świata, nie spełnia odpowie... Więcej »

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z żeglugi głównym tematem nieformalnych dyskusji w IMO

22.07.2020

W dniach 6-10 lipca Międzynarodowa Organizacja Morska zorganizowała nieformalne zdalne sesje dyskusyjne poświęcone krótkoterminowym środkom mającym na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w żegludze międzynarodowej oraz ocen... Więcej »

Konsultacje Warsztatowe 130/P

17.07.2020

27 września 2019, PRS udostępnił Publikację 130/P „Morskie Farmy Wiatrowe”, będącą efektem własnych prac rozwojowo-badawczych PRS połączonych z doświadczeniami partnerów zaangażowanych w projekty MFW. PR... Więcej »

Certyfikacja ISO 22301 odpowiedzią na aktualne wyzwania przedsiębiorstw.

17.07.2020

Zarządzanie ciągłością działania w czasach pandemii COVID-19. Certyfikacja ISO 22301 odpowiedzią na aktualne wyzwania przedsiębiorstw. Więcej »

Kamień milowy w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce

02.07.2020

Kamień milowy w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce - podpisano List intencyjny o współpracy w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce Więcej »

O zagadnieniach związanych z bezpiecznym recyklingiem statków mówi Dariusz Rudziński, członek Zarządu PRS S.A.

01.07.2020

Waga kwestii związanych ze złomowaniem statków i potrzeba ich formalnego uregulowania została dostrzeżona przez wspólnotę międzynarodową już w latach osiemdziesiątych XX w. Statki po zakończeniu ich eksploatacji są uznawane za odpady... Więcej »

Wytyczne PRS dot. cyberbezpieczeństwa w żegludze

30.06.2020

Dzieląc się wiedzą i doświadczeniem a także wychodząc naprzeciw wymaganiom IMO, PRS opracował poradnik skupiający wytyczne dot. cyberbezpieczeństwa dla właścicieli statków. Więcej »

Podpisanie Listu intencyjnego o współpracy w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce

29.06.2020

W najbliższą środę, dnia 1 lipca 2020 r. w Warszawie nastąpi uroczyste podpisanie Listu intencyjnego o współpracy w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce pomiędzy rządem RP a przedstawicielami branży offshore wind w Polsce... Więcej »

Dzień Marynarza 2020

25.06.2020

Dzień Marynarza obchodzony jest 25 czerwca. Ma on na celu podkreślenie i uznanie wyjątkowego wkładu marynarzy z całego świata w międzynarodowy handel morski, światową gospodarkę i społeczeństwo obywatelskie. Więcej »

PRS dzieli się doświadczeniem i wiedzą naukowo-badawczą ze studentami PG

16.06.2020

Dnia 4 czerwca 2020 r. po raz kolejny przedstawiciel PRS - Pani Monika Warmowska-Gadzińska, Dyrektor Pionu Naukowo-Badawczego, została zaproszona do wygłoszenia krótkiego wykładu dla studentów Matematyki I i II stopnia Wydział... Więcej »

Szkolenie online PRS: Wymagania ISO 22000:2018

16.06.2020

Zapraszamy do skorzystania z oferty szkoleń PRS w obszarze certyfikacji systemów zarządzania żywnością zgodnego z normą ISO 22000:2018 i wprowadzonych zmian. Więcej »

Szkolenie online PRS: Auditor wewnętrzny SZBŻ ISO 22000:2018

16.06.2020

Zapraszamy do skorzystania z oferty szkoleń PRS w obszarze certyfikacji systemów zarządzania żywnością zgodnego i umiejętności przeprowadzania auditów wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnych z normami ISO 2... Więcej »