W dniach 19-23 stycznia 2024 r. odbyła się 11. sesja Podkomitetu ds. zapobiegania i reagowania na zanieczyszczenia Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO PPR 11), w której uczestniczyła delegacja polska. W składzie delegacji należy odnotować aktywny udział Pana Krzysztofa Kołwzana – Kierownika Ośrodka ds. IMO, który pełnił rolę eksperta oraz brał udział w pracach grup roboczych na tej sesji. Podczas sesji podjęto szereg zagadnień przedstawionych w Biuletynie Ośrodka ds. IMO nr 03/2024, którego treść znajdą Państwo tutaj.