W styczniu br. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał zarządzenie dotyczące finansowania działań zmierzających do podwyższenia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u świadczeniodawców. Na podstawie tego zarządzenia podmioty lecznicze mogą ubiegać się o dofinansowanie działań w obszarze podniesienia bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Jest to doskonała okazja do uzyskania dodatkowych funduszy na podnoszenie standardów funkcjonowania. O środki finansowe mogą ubiegać się  świadczeniodawcy jak szpitale prowadzące leczenie szpitalne, rehabilitację leczniczą, opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień czy lecznictwo uzdrowiskowe.

Finansowaniem mogą zostać objęte następujące czynności podjęte  przez świadczeniodawcę:

1) zakup lub rozwój systemu kopii zapasowych;
2) zakup lub rozwój systemów Firewall;
3) zakup lub rozwój systemu poczty elektronicznej wraz z systemem bezpieczeństwa;
4) zakup  lub  rozwój  systemów  opartych  na  rozwiązaniach  co  najmniej  klasy  Endpoint  Detection  and Response w architekturze serwera.

Warunkiem uzyskania środków, poza wdrożeniem przez podmiot odpowiednich działań dla podniesienia bezpieczeństwa teleinformatycznego, jest przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa, który potwierdzi spełnienie warunków z ww. zarządzenia NFZ.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 audyt bezpieczeństwa może przeprowadzić jednostka oceniająca zgodność, akredytowana, zgodnie z ustawą o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w zakresie właściwym dla podejmowanych ocen bezpieczeństwa systemów informacyjnych.

Taką jednostką jest właśnie PRS – akredytowana jednostka certyfikująca o numerze AC 014. Zapraszamy wszystkich świadczeniobiorców zainteresowanych dofinansowaniem do wykonania audytu bezpieczeństwa przez naszą jednostkę. Zostało niewiele czasu na złożenie wniosku do NFZ a tym samym i do przejścia audytu bezpieczeństwa.

Więcej informacji i kontakt tutaj.

Pełna treść zarządzenia