Ośrodek ds. IMO przy Polskim Rejestrze Statków informuje o nowych wymaganiach Międzynarodowej Organizacji Morskiej wchodzących w życie w 2023 roku.
Wykaz wymagań przedstawiono w Biuletynie Ośrodka nr 15/2022, którego treść znajdą Państwo tutaj.