W dniach 20-29 kwietnia 2022 r. odbyła się 105. sesja Komitetu ds. Bezpieczeństwa Morskiego Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO MSC 105), w której uczestniczyła delegacja polska. W składzie delegacji należy odnotować aktywny udział pracowników Polskiego Rejestru Statków S.A., którzy pełnili rolę jej ekspertów oraz brali udział w pracach grup roboczych na tej sesji:

  • Aleksandry Lubowskiej – Przewodniczącej Krajowej Sekcji ds. Bezpieczeństwa Morskiego (MSC), Zastępcy Kierownika Ośrodka ds. IMO,
  • Hanny Słąby – Sekretarza Krajowej Sekcji ds. Bezpieczeństwa Morskiego (MSC), Specjalisty Ośrodka ds. IMO, oraz
  • Wojciecha Kozyro - Zastępcy Dyrektora Pionu Okrętowego/Szefa Służby Technicznej.

Podczas sesji podjęto szereg zagadnień przedstawionych w Biuletynie Ośrodka ds. IMO nr 7/2022, którego treść znajdą Państwo tutaj.