W dniach 16-20 maja br. odbyło się 12. posiedzenie Międzysesyjnej Grupy Roboczej ds. Redukcji Emisji GHG ze Statków (ISWG-GHG 12), która została ustanowiona przez Komitet ds. ochrony środowiska Morskiego IMO MEPC. W składzie delegacji polskiej na to posiedzenie należy odnotować udział pracowników Polskiego Rejestru Statków S.A., którzy pełnili rolę jej ekspertów:

  • Bartosza Dombrzalskiego, Zastępcy Kierownika Inspektoratu Maszynowo-wyposażeniowego i członka Sekcji krajowej IMO MEPC działającej w Ośrodku,
  • Michała Jahnke, Starszego Inspektora Centrali z Inspektoratu Maszynowo-wyposażeniowego i członka Sekcji krajowej IMO MEPC,
  • dr inż. Krzysztofa Kołwzana – Kierownika Ośrodka d/s IMO przy PRS S.A. i Przewodniczącego Sekcji krajowej IMO MEPC.

Podczas sesji podjęto szereg zagadnień przedstawionych w Biuletynie Ośrodka ds. IMO nr 8/2022, którego treść znajdą Państwo tutaj.