W dniach 4-8 kwietnia br. odbyła się, w formie zdalnej, 9. sesja Podkomitetu ds. zapobiegania i reagowania na zanieczyszczenia (PPR) IMO, w której uczestniczyła delegacja polska, z pracownikami Polskiego Rejestru Statków S.A. w składzie: 

  • Karolina Sypion-Babś – Specjalista Ośrodka ds. IMO i Sekretarz Sekcji krajowej PPR, 
  • Bartosz Dombrzalski – Zastępca Kierownika Inspektoratu Maszynowo-Wyposażeniowego. 

Na sesji podjęto szereg zagadnień przedstawionych w Biuletynie Ośrodka ds. IMO nr 6/2022, którego treść znajdą Państwo tutaj.