W dniach 12-16 grudnia 2022 r. odbyła się 79. sesja Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego IMO (MEPC 79). Poprzedziło ją zorganizowane w dniach 5-9 grudnia   2022 r. 13. posiedzenie Międzysesyjnej Grupy Roboczej ds. Redukcji Emisji GHG ze Statków (ISWG-GHG 13).

W składzie delegacji polskiej na te posiedzenia należy odnotować udział pracowników Polskiego Rejestru Statków S.A., pełniących rolę jej ekspertów:

  • Bartosza Dombrzalskiego, Zastępcy Kierownika Inspektoratu Maszynowo-wyposażeniowego i członka Sekcji krajowej IMO MEPC działającej w Ośrodku,
  • dr inż. Krzysztofa Kołwzana – Kierownika Ośrodka d/s IMO przy PRS S.A. i Przewodniczącego Sekcji krajowej IMO MEPC.

Podczas obydwu sesji podjęto szereg zagadnień przedstawionych w Biuletynie Ośrodka ds. IMO nr 16/2022, którego treść znajdą Państwo tutaj.
 
Raport z MEPC 79 zostanie dołączony do biuletynu po jego publikacji przez IMO.