W dniach 21-30 czerwca 2022 r. odbyła się 9. sesja Podkomitetu ds. bezpieczeństwa żeglugi, komunikacji oraz poszukiwań i ratownictwa (NCSR) Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO NCSR 9), w której uczestniczyła delegacja polska. W składzie delegacji należy odnotować aktywny udział Wojciecha Kozyro - Zastępcy Dyrektora Pionu Okrętowego/Szefa Służby Technicznej PRS S.A. Na tej sesji pełnił on rolę eksperta oraz brał udział w pracach Grupy roboczej ds. radiokomunikacji (WG1) oraz Grupy roboczej ds. nawigacji (WG2).

Podczas sesji podjęto szereg zagadnień przedstawionych w Biuletynie Ośrodka ds. IMO nr 10/2022, którego treść znajdą Państwo tutaj.