W dniach 19-23 września 2022 br. odbyła się, w formie hybrydowej, 8. sesja Podkomitetu ds. przewozu ładunków i kontenerów (CCC8), w której uczestniczyła delegacja polska.

Podczas sesji podjęto szereg zagadnień przedstawionych w Biuletynie Ośrodka ds. IMO nr 13/2022, którego treść znajdą Państwo tutaj.

Raport końcowy 8. sesji Podkomitetu CCC zostanie załączony po jego publikacji.