Norma ISO 22301 w ostatnim czasie zyskała spore zainteresowanie z dwóch powodów. Po pierwsze, zarządzanie ciągłością działania zgodne z ISO 22301 zostało docenione w okresie Pandemii COVID-19 jako odpowiedni, na ten trudny czas, system zarządzania, pomagający przygotować się do sytuacji kryzysowych i je przetrwać. Szczególnie w związku z tym powodem, każde przedsiębiorstwo powinno się zastanowić czy nie wykorzystać normy ISO 22301 przy wzmacnianiu swojej działalności.

Po drugie, została wymieniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16.10.2018 w sprawie rodzajów dokumentacji dotyczącej cyberbezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej jako wymaganie, które opisuje jak ma być zbudowana dokumentacja opisująca usługę kluczową realizowaną przez Operatorów Usług Kluczowych.

Norma ISO 22301 określa wymagania dotyczące planowania, funkcjonowania, monitorowania, utrzymywania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania ciągłością działania, aby w przypadku wystąpienia zakłóceń działalności być na nie przygotowanym, zmniejszyć ich oddziaływanie na organizację, odpowiednio reagować i być w stanie odtworzyć działalność. Są to ogólne wymagania, możliwe do zastosowania dla wszystkich organizacji, niezależnie od typu i wielkości organizacji oraz charakteru prowadzonej działalności. 

W związku z opublikowaniem nowego wydania normy ISO 22301:2019 Bezpieczeństwo i odporność - Systemy zarządzania ciągłością działania - Wymagania informujemy, że zgodnie z Rezolucją IAF nr 2019-17 ustalono trzyletni okres przejściowy dla wdrożenia wymagań wydania normy ISO 22301:2019. Okres przejściowy potrwa do dnia 31.10.2022 r. Oceny przejścia na nowe wydanie normy ISO 22301:2019 będziemy realizować w ramach planowanych audytów nadzoru lub ponownej certyfikacji.

PRS S.A. jako pierwsza polska jednostka certyfikacyjna uzyskał akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na certyfikację systemów zarządzania ciągłością działania zgodnie z normą ISO 22301. Wypowiedzi naszych zadowolonych z certyfikacji ISO 22301, w aspekcie Pandemii COVID-19, klientów znajdziecie Państwo pod linkiem https://www.prs.pl/aktualnosci/2020/system-zarzadzania-ciagloscia-dzialania-jako-skuteczne-narzedzie-dla-firm-w-dobie-pandemii

Więcej na temat certyfikacji systemów zarzadzania znajdziecie Państwo pod linkiem https://www.prs.pl/oferta-prs/certyfikacja/certyfikacja-systemow-zarzadzania/oferta-19/certyfikacja-iso-22301-systemy-zarzadzania-ciagloscia-dzialania

Dariusz Hejmej - Regionalny Menadżer ds. Rozwoju Certyfikacji