Z ważniejszymi postanowieniami Miedzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) w I półroczu 2019 r. można zapoznać się tutaj.

Wykaz obejmuje postanowienia końcowe organów IMO, które zostały umieszczone na stronie internetowej IMO w okresie od stycznia do czerwca 2019 roku. Kopie dokumentów IMO można zamawiać przez Biuro Marketingu PRS - tel.: 58 75 11 140; e-mail: nm@prs.pl.