W dniach 14-17 listopada w Lizbonie miała miejsce największa europejska wystawa i konferencja dedykowana transportowi multimodalnemu Transport Research Arena (TRA). Wydarzenie odbywa się od 2006 roku, co dwa lata, w kolejnych miastach europejskich i jest współorganizowane przez szereg instytucji, takich jak Komisja Europejska, CEDR (Conference of European Directors of Roads) oraz Europejskie Platformy Technologiczne: ERTRAC (European Road Transport Research Advisory Council), ERRAC (European Rail Research Advisory Council), WATERBORNE i ALICE (Alliance for Logistics Innovation through Collaboration).

TRA 2022 składał się z różnych wydarzeń i różnych sesji – sesji plenarnych, strategicznych i na zaproszenie, technicznych/naukowych oraz ważnej wystawy ze stoiskiem Komisji Europejskiej (która była współorganizatorem tej edycji), strefy interaktywnej i pokazów na żywo.

Podobnie jak w poprzednich latach, członkowie Waterborne TP (WTB) wzięli aktywny udział  zarówno w wystawie, jak i w wielu sesjach towarzyszących konferencji. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. Annaleena Mäkilä, Inge De Wolf, Maarten Boot, Eero Lehtovaara i Marek Narewski z PRS.

Marek Narewski, który reprezentował działy R&D towarzystw klasyfikacyjnych UE (ABS, BV, CRS, LR, PRS i RINA), wziął udział w strategicznej dyskusji panelowej (Sesja nr SS3.3) , podczas której eksperci wymieniali poglądy na temat określony jako „New approaches for human behavior, HMI and safety analysis - across all modes". Dyskusja dotyczyła aktualnych problemów związanych z holistycznie pojmowanym bezpieczeństwem operacji transportowych i zadaniami stojącymi przed personelem nadzorującym działania przewoźników w aspekcie interfejsów występujących w  multimodalnych relacjach różnych branż, realizujących zdania w obszarze transportu lądowego, morskiego i lotniczego.

W ramach działań pobudzających inicjatywy w sferze prac R&D oraz mając na celu innowacyjność w dziedzinie konwersji i magazynowania energii elektrycznej, stowarzyszenie  BEPA - Batteries European Partnership Association i WaterborneTP  podpisały wspólną deklarację podkreślającą determinację obu firm co do przyszłości i potrzebnych, wspólnych działań w celu elektryfikacji transportu wodnego. Pełna informacja prasowa tutaj.

Podczas TRA, zwiedzający mogli odwiedzić stoiska instutycji i firm prezentujących nowatorskie inicjatywy i osiągnięcia R&D związane z różnymi rodzajami transportu – drogowym, kolejowym, lotniczym i wodnym. Innowacyjny rozwój UE w zakresie zastosowania aplikacji okrętowych został zaprezentowany na stoisku projektu GATERS, prezentującego działania  CINEA - Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska, oraz stoisku WaterborneTP.

Jedną z tradycyjnych imprez towarzyszących wystawie jest konkurs prac naukowych i wdrożeniowych, odbywający się w dwóch kategoriach - dla młodszych i starszych badaczy. Konkurs TRAVISIONS 2022 SENIOR RESEARCHER COMPETITION dotyczy badaczy doświadczonych oraz wyników prac badawczych w obszarze koncepcji lub opracowanych rozwiązań innowacyjnego transportu, które były  finansowane w ramach grantów UE. Nagrodę uzyskał projekt innowacyjnego steru opracowanego w ramach projektu GATERS, który był przebadany w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych na statku ERGE, potwierdzając korzyści obejmujące oszczędności energetyczne oraz poprawę własności manewrowych i kursowych statku.

W konkursie dla młodych badaczy TRA VISIONS 2022 YOUNG RESEARCHER COMPETITION w Lizbonie wzięło udział 204 młodych badaczy, którzy przedstawili 107 różnych pomysłów i idei, z czego  24% stanowiły zagadnienia z obszaru transportu wodnego. Młodzi badacze reprezentowali 26 krajów europejskich oraz 78 różnych uniwersytetów i instytucji edukacyjnych i badawczych. Polskę reprezentowało 6 osób z dwóch uczelni: Politechniki Gdańskiej i Politechniki Krakowskiej.

Więcej informacji na temat samego konkursu można znaleźć tutaj a listę oraz opisy nagrodzonych prac można znaleźć w publikacji wyników.

Więcej szczegółów na temat TRA oraz wybór filmów i zdjęć wykonanych w takcie TRA można znaleźć na stronie: https://traconference.eu/.

Waterborne TP - Europejska platforma technologiczna  dedykowana innowacyjnym  pracom badawczo-rozwojowym w obszarze szeroko pojmowanego transportu wodnego. Waterborne TP (WTB) w chwili obecnej skupia ponad 120 firm i instytucji europejskich. Jest uznanym partnerem Komisji Europejskiej oraz Sea Europe przy definiowaniu strategii oraz kierunków i tematyki konkretnych działań badawczych i wdrożeniowych w dziedzinie okrętownictwa oraz technologii morskich i portowych. Polski Rejestr Statków jest aktywnym członkiem WTB jako jedno z sześciu europejskich towarzystw klasyfikacyjnych. Informacje na temat WTB dostępne są pod adresem”: https://www.waterborne.eu/

Poniżej kilka zdjęć z wydarzenia