W ubiegłym tygodniu Administracja Morska Panamy (PMA – Panama Maritime Authority) przeprowadziła w PRS audit (follow-up audit). Jest to działanie wykonywane przez administracje morskie w ramach programu nadzoru nad swoimi organizacjami uznanymi (Recognized Organizations Oversight Programme), zgodnie z Kodeksem dla Organizacji Uznanych (RO Code).

Poprzedni audit miał miejsce w 2016 r. W tym roku audit przeprowadzony został przez trzech auditorów z PMA. Przedstawiciele władz morskich Panamy sprawdzili, mi.in. spełnianie przez PRS wymagań ogólnych Kodeksu dla Organizacji Uznanych i zbadali poprawność realizacji procesów nadzorów konwencyjnych. Audit zakończył się wynikiem pozytywnym – rekomendacją do utrzymania upoważnienia PRS do działania w imieniu administracji morskiej Panamy, która jest największą flagą na świecie.

Dziękujemy i gratulujemy wszystkim pracownikom zaangażowanym w przygotowanie i aktywny udział w audicie.