ZAŚWIADCZENIE O ZDATNOŚCI DO JEDNORAZOWEJ PODRÓŻY

13 lipca 2022 r. miało miejsce przekazanie zaświadczenia zdatności do jednorazowej podróży kadłuba nowej, wielozadaniowej, pełnomorskiej jednostki patrolowej OPV 70 (offshore patrol vessel), realizowanej dla Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Dokumenty zostały wystawione przez Polski Rejestr Statków, który pełni nadzór nad budową patrolowca. Wydanie zaświadczenia poprzedzone było dokładnym sprawdzeniem spełnienia przez kadłub  parametrów wymaganych przepisami klasyfikacji PRS. Dokumenty na ręce Budowniczego NAVIRETECH Mariana Pokońskiego przekazali inspektorzy Placówki PRS w Gdańskiej Stoczni Remontowej: Sławomir Złotek i  Łukasz Orzech.

BUDOWA PATROLOWCA SG-301

Budowa OPV rozpoczęła się w ubiegłym roku w czerwcu, a dwa tygodnie temu zwodowano jego kadłub z nadbudową i częściowym wyposażeniem. Dzisiejsza uroczystość to zakończenie etapu budowy kadłuba, który zostanie teraz przetransportowany przy pomocy holownika do Quai de le Loire  w Calais we Francji. Tam w stoczni SOCARENAM, pod nadzorem polskiego klasyfikatora, nastąpi dokończenie budowy patrolowca. Do Polski jednostka wróci w przyszłym roku.

ZADANIA OPV 70

Docelowo patrolowiec OPV o numerze burtowym SG-301 będzie zaangażowany w ochronę zewnętrznych granic morskich Unii Europejskiej uczestnicząc w operacjach morskich koordynowanych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex). Będzie wykonywał różne zadania, m.in. ujawnianie prób nielegalnego przekroczenia morskich granic UE, prób transportowania odpadów i szkodliwych substancji chemicznych, materiałów niebezpiecznych oraz towarów objętych podatkiem akcyzowym bez wymaganych zezwoleń. Jednostka będzie mogła także uczestniczyć w akcjach ratowniczych, humanitarnych, jak również usuwać zanieczyszczenia środowiska morskiego.