Mamy ogromną przyjemność poinformować, że w dniu 20.09.2022 roku odbyło się uroczyste wręczenie Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Gdańsku certyfikatu , potwierdzającego zgodność systemu zarządzania ciągłością działania z nowym wydaniem normy ISO 22301:2019.

Norma ISO 22301 określa wymagania dotyczące planowania, funkcjonowania, monitorowania, utrzymywania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania ciągłością działania  które to działania pozwalają organizacjom być przygotowanym na wystąpienie zakłóceń działalności, móc zmniejszyć ich negatywne oddziaływanie  i odpowiednio zareagować oraz być w stanie przywrócić prawidłowe funkcjonowanie firmy. Są to ogólne wymagania, możliwe do zastosowania dla wszystkich organizacji, niezależnie od typu i wielkości organizacji oraz charakteru prowadzonej działalności.

Wydanie certyfikatu było uwieńczeniem wytężonej pracy całego zespołu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku, który wdrażał wymagania nowej edycji normy ISO 22301. Certyfikat na ręce pani Dyrektor Małgorzaty Bartoszewskiej - Dogan przekazał Prezes Polskiego Rejestru Statków, Henryk Śniegocki w towarzystwie Dyrektora Pionu Certyfikacji, Przemysława Gałki.

Jestem mile zaskoczony tym, jak Państwo jesteście aktywni, jeżeli chodzi o szkolenia i zintegrowany system zarządzania, w jakim funkcjonujecie. Jest to gwarancją, że to, co robicie, jest na pewno dobrej jakości, a finalnie ma to wpływ na bezpieczeństwo pracy – powiedział Prezes Śniegocki.

Wszystkie te działania są godne naśladowania. Z pewnością Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku przeciera w Polsce szlaki i może być wzorem do naśladowania. Przekazany certyfikat jest kolejnym uhonorowaniem Państwa działalności – dodał Dyrektor Certyfikacji Przemysław Gałka.

Podczas uroczystości  Dyrektor Ośrodka wręczyła Dyplomy Uznania dla najbardziej zaangażowanych w proces przejścia na nowe wydanie normy pracowników, dzięki którym audyt został przeprowadzony bardzo sprawnie.

Warto podkreślić, że WOMP może poszczycić się zgodnością działania z wymaganiami Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmującego normy: ISO 9001, 14001, 27001, 45001 oraz 22301, którego nową edycję właśnie wdrożono. ZSZ Ośrodka jest certyfikowany przez PRS jako jednostkę certyfikującą systemy zarządzania, akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji.

Gratulując życzymy, aby działalność w służbie publicznej przynosiła Ośrodkowi jak najwięcej zadowolenia i satysfakcji z pracy własnej oraz jak najwięcej zadowolonych klientów. Liczymy na dalszą udaną współpracę.