1 września br. została zawarta umowa między Polskim Rejestrem Statków i Remontowa Shipbuilding na nadzór nad budową kolejnych niszczycieli min typu Kormoran II dla MW RP. Remontowa w ramach konsorcjum, w którego skład wchodzą poza RSB PGZ Stocznia Wojenna oraz Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej, podpisała wcześniej, 26.06.2022, umowę  na budowę z szefem MON, Mariuszem Błaszczakiem.

Formalne podpisanie umowy między PRS a RSB odbyło się w pierwszym dniu targów SMM w Hamburgu. Ze strony PRS umowę podpisał  Dyrektor Pionu Okrętowego, Grzegorz Pettke,  Remontowa Shipbuilding reprezentował Członek Zarządu RSB, Dariusz Jaguszewski.

Przedmiotem podpisanej umowy jest sprawowanie specjalistycznego nadzoru technicznego w zakresie klasyfikacyjnym i konwencyjnym nad budową i próbami morskimi trzech niszczycieli min o numerach budowy 258/4, 258/5 i 258/6 . Jego celem jest ocena zgodności konstrukcji okrętów i ich wyposażenia z przepisami klasyfikacyjnymi dla nadzoru klasyfikacyjnego oraz wymaganiami konwencji międzynarodowych i polskiej Administracji Morskiej, związanymi z bezpieczeństwem żeglugi i ochroną środowiska morskiego dla nadzoru konwencyjnego. Wynikiem prowadzonego nadzoru będzie nadanie klasy PRS, potwierdzone wydaniem Świadectwa klasy i wpisaniem do Rejestru PRS.

Odrębnie PRS będzie sprawował rolę Doradcy Technicznego, do którego zadań będzie należała kontrola i ocena postępu oraz inspekcje stanu zaawansowania budowy okrętów przez Stocznię RSB, zgodnie z przyjętym Harmonogramem pod względem realności dotrzymania terminów określonych w kontrakcie na budowę okrętów. PRS będzie także weryfikował przyjęty budżet budowy jednostek pod względem jego realności zgodnie z Umową Na Dostawę Okrętów.

Okręty typu Kormoran II służą do poszukiwania, identyfikacji i zwalczania min morskich, prowadzenia rozpoznania torów wodnych, przeprowadzania innych jednostek przez akweny zagrożenia minowego, stawiania min oraz zdalnego sterowania samobieżnymi platformami przeciwminowymi.

Nowobudowane trzy niszczyciele min projektu 258 zostaną udoskonalone w oparciu o doświadczenia z eksploatacji pionierskich konstrukcji, będą silniej uzbrojone oraz wyposażone w lepsze sensory i doskonalsze morskie roboty a także  otrzymają zmodernizowany zintegrowany system walki.

Okręty zostaną dostarczone w latach 2026-2027 i wejdą w skład 12. Dywizjonu Trałowców z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża stanowiąc skład systemu obrony przeciwminowej Marynarki Wojennej RP.

Pamiątkowe zdjęcie