29 kwietnia 2022 w Auli Politechniki Gdańskiej odbyło się uroczyste plenarne posiedzenie Rady Technicznej Polskiego Rejestru Statków S.A. Posiedzenie Plenarne rozpoczynało pracę XVII kadencji organu, który od 1959 roku pełni funkcję opiniodawczą i doradczą Zarządu w zakresie zagadnień związanych z działalnością PRS. W tej kadencji Rada składa się z około stu przedstawicieli gospodarki morskiej.

Posiedzenie miało formułę hybrydową. Stacjonarnie uczestniczyło 29 członków Rady Technicznej, online obecnych było 47 członków.

W czasie posiedzenia dokonano wyboru Prezydium Rady Technicznej oraz kierujących trzynastoma zespołami Rady. Po raz kolejny Przewodniczącym został dr hab. inż. Marek Dzida, prof. PG, prorektor Politechniki Gdańskiej ds. Kształcenia. Na wiceprzewodniczących Rady Technicznej wybrano przedstawicieli innych uczelni wyższych, współpracujących z PRS. Funkcje wiceprzewodniczących zostały objęte przez: dr. hab. Dorotę Pyć – prof. Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr. hab. inż. kpt. ż. w. Adama Weintrita – rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz dr. inż. Zbigniewa Szozdę z Akademii Morskiej w Szczecinie.

Doceniając wieloletnią współpracę i wkład włożony w opracowywanie Przepisów PRS Zarząd Polskiego Rejestru Statków nadał tytuły Honorowego Członka Rady Technicznej dr. inż. Witoldowi Kurskiemu z Politechniki Gdańskiej, który rozpoczął pracę w Radzie w 1980 roku, tj. od początku IX kadencji RT, i prof. dr. hab. inż. Janowi Pilarczykowi z Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, współpracującemu z Radą Techniczną od początku X kadencji, tj. od 1984 r.

Wręczone zostały również listy gratulacyjne członkom Rady Technicznej, którzy wspomagać będą między innymi proces tworzenia i opiniowania Przepisów PRS przez okres kolejnych pięciu lat, tj. w okresie 2022 – 2026.

Gratulujemy i życzymy owocnej współpracy.