Ośrodek ds. IMO przy Polskim Rejestrze Statków S.A. przekazuje instytucjom gospodarki morskiej zestawienie postanowień IMO - I półrocze 2021 r.
Pełną treść znajdą Państwo tutaj.

Zapraszamy przedstawicieli armatorów, instytucji naukowych, stoczni, przedsiębiorstw związanych z gospodarką morską do uczestnictwa w zebraniach sekcji specjalistycznych Ośrodka, na których na bieżąco omawiane są postanowienia IMO (patrz zakładka Ośrodka ds. IMO: https://www.prs.pl/osrodek-ds-imo).