23 czerwca 2021 odbył się webinar pn. "Polish shipbuilding and co-operation with Finland". W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele polskiego i fińskiego przemysłu morskiego. Ideą spotkania była próba znalezienia pól do współpracy między podmiotami z obu państw, działającymi w szeroko rozumianej branży morskiej. W dyskusji głos zabrał również zastępca dyrektora Pionu Okrętowego i szef Służby Technicznej PRS, Wojciech Kozyro. W swojej prezentacji przybliżył projekty realizowane między fińskim przemysłem w kooperacji z Polskim Rejestrem Statków. Na przestrzeni ponad 20 lat polski klasyfikator nadzorował, m.in. nowe budowy w fińskich stoczniach, uznawał typy wyrobów tamtejszych producentów oraz zatwierdzał dokumentację dla silników napędu głównego przeznaczonych dla lodołamaczy służących na polskich wodach śródlądowych.
- Jesteśmy usatysfakcjonowani z dotychczasowych realizacji z fińskimi partnerami. Poszerzanie współpracy w basenie Morza Bałtyckiego sprzyja rozwojowi naszego regionu. Dziękujemy za możliwość współtworzenia wydarzenia tak istotnego dla pogłębiania wzajemnych relacji – wskazuje Wojciech Kozyro.
Środowe wydarzenie wskazało duży potencjał do współpracy między podmiotami z Polski i Finlandii oraz poszerzyło perspektywy realizacji wspólnych projektów. W webinarze uczestniczyło ponad 50 osób.