Raport PRS pn. "Operator floty instalacyjnej. Potencjał polskiego przemysłu morskiego na potrzeby MFW” wzbudził bardzo duże zainteresowanie szeroko rozumianej branży morskiej. Odpowiadając na to zainteresowanie i liczne zapytania o wersję anglojęzyczną raportu udostępniamy ją w dniu dzisiejszym.

Perspektywa zainstalowanej mocy w polskiej morskiej energetyce wiatrowej na poziomie ponad 10 GW jest zarówno szansą, jak i wyzwaniem dla naszego przemysłu. Liczne podmioty krajowego rynku posiadają odpowiednie zaplecze i doświadczenie do realizacji zadań związanych z tym projektem. Raport zestawia potencjał polskiego przemysłu z potrzebami dot. realizacji budowy i eksploatacji morskich farm wiatrowych i proponuje utworzenie jednego podmiotu, który będzie świadczył usługi na rzecz MFW wykorzystując specjalistyczną flotę.

Zapraszamy do zapoznania się z anglojęzyczną wersją raportu, która jest dostępna tutaj.