Tegoroczna edycja Forum Bezpieczeństwa Morskiego, która odbyła się 22 czerwca br., zgromadziła spore grono przedstawicieli instytucji państwowych, przedsiębiorstw branży zbrojeniowej, stoczniowej i firm związanych z przemysłem morskim, zaangażowanych w projekty marynarki wojennej. Bardzo dużo i zgodnie mówiono o konieczności zapewnienia bezpieczeństwa morskiego naszego państwa, m.in. poprzez przyspieszenie programów modernizacji polskiej Marynarki Wojennej pn. Miecznik i Orka. Uczestnicy podkreślali przy tym potrzebę jak największego zaangażowania polskiego przemysłu w budowę jednostek dla MW RP, zapewniając szeroki łańcuch dostaw, od projektu poprzez realizację budowy, produkcję urządzeń i wyposażenia, niezależnego nadzoru technicznego po eksploatację.

W trakcie Forum przedstawiciel PRS – Grzegorz Pettke, dyrektor Pionu Okrętowego, potwierdził przygotowanie i gotowość PRS do udziału w modernizacji sił morskich w oparciu o wieloletnie doświadczenie i dotychczasową współpracę z Dowództwem Marynarki Wojennej RP. Dziś, w obliczu nowych wyzwań, stawiamy całą naszą instytucję, uznaną w świecie międzynarodowym, do Państwa dyspozycji. Może to się odbywać zarówno w obszarze pozyskiwania nowych okrętów, jak i innych formach współpracy wynikających z naszych kompetencji oraz zaplecza intelektualnego – zadeklarował dyrektor Pettke kierując słowa do podmiotów zaangażowanych w Program Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP.

Nadmienić przy tym należy, iż wszystkie jednostki MW RP od zakończenia II wojny projektowane były w oparciu o przepisy i publikacje PRS. Podstawę do rozpatrzenia dokumentacji technicznej okrętu stanowią obecnie „Przepisy klasyfikacji i budowy okrętów wojennych” PRS. PRS przygotował właśnie aktualizację tych wymagań (edycja 2021), dostosowaną do obecnego stanu wiedzy i technologii wojskowych. Nowelizowane są także publikacje informacyjne i przepisowe dotyczące tak jednostek dla sił zbrojnych, jak i urządzeń i systemów instalowanych na okrętach i innych obiektach. Biorąc  aktywny udział w pracach Międzynarodowego Stowarzyszenia ds. Bezpieczeństwa Okrętów Wojennych (INSA), w ramach którego został opracowany Kodeks bezpieczeństwa okrętów wojennych, nasza instytucja klasyfikacyjna jest na bieżąco z aktualnymi rozwiązaniami technicznymi i wymaganiami stosowanymi przez Marynarki Wojenne NATO i spoza Paktu .

Nasze kompetencje w ostatnich trzech latach zbudowaliśmy podczas realizacji nadzoru nad budową ORP Ślązak 621, NiM Kormoran 258, Holowniki B860 oraz podczas oceny fazy projektu i w procesie zatwierdzania dokumentacji dla Okrętu Ratowniczego Ratownik.

W dalszej części Forum dyskutowano także o rozwiązaniach dla zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej i energetycznej państwa, w tym zadaniach Marynarki Wojennej, Urzędów Morskich oraz Służby SAR, związanych z budową i eksploatacją w morskich farm wiatrowych.