W dniach 6-8 września 2021 w gdańskim AmberExpo odbyła się 21. edycja najpopularniejszych w Polsce targów branży morskiej - BaltExpo. Wydarzenie skupiło dziesiątki wystawców i setki zwiedzających, zainteresowanych ofertą polskich firm i instytucji zaangażowanych w tworzenie silnej narodowej gospodarki morskiej.

Dochowując swoistej tradycji, jak w każdej edycji targów BaltExpo, ze swoją ofertą obecny był także Polski Rejestr Statków. Tym razem w edycji jubileuszowej - w roku 2021 obchodzimy jubileusz: 85-lecie działalności na rzecz bezpieczeństwa na morzu i lądzie.

Samo wydarzenie obfitowało w liczne konferencje i żywe dyskusje, w których nie zabrakło głosu PRS. Prezes Zarządu, dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, uczestniczył w charakterze panelisty w debacie na temat statków do instalacji i obsługi morskich farm wiatrowych. W tym miejscu warto wspomnieć, że PRS w swoim Raporcie opublikowanym w marcu tego roku, wskazał potencjał polskiego przemysłu okrętowego sprzyjający budowie jednostek instalacyjnych i serwisowych dla morskiej energetyki wiatrowej.

- Przy okazji dyskusji na temat budowy MFW na naszych wodach, powraca temat tzw. local contentu - jak największego wykorzystania polskiego zaplecza w realizacji tego projektu. Podtrzymujemy stanowisko, iż istotne jest ustanowienie narodowego operatora floty instalacyjnej, a później także serwisowej. Z uwagi na światowe trendy jest potencjał do wykorzystania naszej floty także w innych regionach, gdzie w przyszłości mogą być budowane MFW - podkreśla kpt. Henryk Śniegocki.

W dyskusji na temat dekarbonizacji żeglugi, statków zeroemisyjnych i nowych technologiach udział wziął Członek Zarządu PRS, Dariusz Rudziński. W okresie wyraźnie odczuwalnych zmian klimatycznych, międzynarodowe organizacje i instytucje podejmują temat dekarbonizacji jeszcze intensywniej. Cele sprzyjające ochronie klimatu są stawiane także przed światową żeglugą. Obniżenie do roku 2050 łącznej emisji gazów cieplarnianych w żegludze o 50 procent (w stosunku do poziomów z roku 2008) oraz obniżenie do roku 2030 emisji dwutlenku węgla z żeglugi o 40% i do roku 2050 o 70% - to wyzwania stojące przed armatorami i przemysłem stoczniowym. Będzie wymagało to modernizacji dziesiątek tysięcy pływających już jednostek i budowy zupełnie nowych niskoemisyjnych statków. Z uwagi na doświadczenie polskiego przemysłu stoczniowego w specjalistycznych budowach, jest to także duża szansa i wyzwanie dla rodzimych firm.

Dyrektor Pionu Okrętowego PRS, Grzegorz Pettke, uczestniczył w panelu dyskusyjnym na temat nowych kierunków rozwoju sektora gospodarki morskiej, na przykładzie katamaranu do obserwacji podwodnych. Komercjalizacja nowatorskich pomysłów polskiego przemysłu przyczynia się do umacniania naszej pozycji na światowych rynkach.

Wydarzeniem towarzyszącym tegorocznym targom BaltExpo było uroczyste posiedzenie Rady Technicznej PRS, na którym omawiane były kolejne, opracowane przez PRS, przepisy techniczne. Więcej informacji na temat podjętych prac przekażemy niebawem.

Wszystkim odwiedzającym nasze stoisko oraz organizatorom targów serdecznie dziękujemy! Była to kolejna okazja do wzmocnienia naszych morskich więzi, wymiany dotychczasowych doświadczeń i wiedzy oraz nawiązania nowych kontaktów biznesowych.