Dnia 17 czerwca 2021 roku w ramach działań integracyjnych partnerzy Projektu ZEVinnovation zorganizowali webinar zatytułowany The rules and regulations in the new maritime world. Podczas wydarzenia prezentację na temat alternatywnych paliw w żegludze małych jednostek przedstawił Marek Narewski – specjalista techniczny Pionu Naukowo-Badawczego PRS. Między innymi zwrócił on uwagę na regulacje prawne, które determinują kwalifikację paliw jako alternatywne. Osiągnięcie celu IMO, dotyczącego redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery, wymaga zastosowania w żegludze paliw niskoemisyjnych/bezemisyjnych oraz rozwiązań technologicznych przyczyniających się do dekarbonizacji żeglugi. Marek Narewski wskazał również na konsekwencje, jakie niesie za sobą stosowanie paliw alternatywnych na rzecz spełnienia wymagań przepisów międzynarodowych. Dotyczy to dla przykładu przewartościowania ergonomii przestrzeni na statku, szczególnie w maszynowni. Prezentacja zawierała liczne przykłady jednostek napędzanych paliwami alternatywnymi, będących między innymi pod nadzorem PRS.

W webinarze w roli prelegentów udział wzięli również: kierownik działu badań norweskiego ośrodka SINTEF – Anders Valland oraz Tomislav Uroda – dyrektor zarządzający firmy iCat, chorwackiego producenta jednostek pływających wykorzystujących m.in. energię solarną. Moderatorem spotkania oraz wprowadzającym w tematykę Projektu ZEVinnovation był Boris Ćosić z Center of Technology Transfer LLC.

ZEVinnovation to ponadnarodowy projekt partnerski finansowany przez Fundusz Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Funduszy Norweskich na rzecz Współpracy Regionalnej. Projekt jest wspierany przez multidyscyplinarnych partnerów z całego EOG, chcących integrować przedsiębiorstwa o znaczącym potencjale w zakresie innowacji i rozwoju. Misją przedmiotowej inicjatywy jest zrzeszenie członków zainteresowanych wprowadzaniem technologii: zapewniających zerową emisję gazów cieplarnianych ze statków i dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwiązań.