W dniach 12-16 lipca br., w formie zdalnej, odbyła się 7. sesja Podkomitetu ds. Implementacji Instrumentów IMO (III), w której uczestniczyła delegacja polska.

Z ramienia PRS w III 7 udział wzięli:

  • dr inż. Krzysztof Kołwzan – Kierownik Ośrodka ds. IMO,
  • mgr Karolina Sypion-Babś – Specjalista Ośrodka ds. IMO, Sekretarz Sekcji ds. Implementacji Instrumentów IMO,
  • mgr inż. Grzegorz Ruszczyński – Koordynator ds. PSC, Kierownik Biura ds. Morskich Systemów Zarządzania.

Na sesji podjęto szereg zagadnień przedstawionych w Biuletynie Ośrodka ds. IMO nr 3/2021, którego treść znajdą Państwo tutaj.