W dniach 5-14 maja br. w formie zdalnej odbyła się 103 sesja Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego IMO, w której uczestniczyła delegacja polska z pracownikami Polskiego Rejestru Statków S.A. w składzie:

  • Wojciech Kozyro, Zastępca Dyrektora Pionu Okrętowego PRS,
  • Aleksandra Lubowska, Zastępca Kierownika Ośrodka ds. IMO – Przewodnicząca Krajowej Sekcji MEPC oraz
  • Hanna Słąba – Specjalista Ośrodka ds. IMO – Sekretarz Krajowej Sekcji MSC.

Podczas sesji podjęto szereg zagadnień przedstawionych w Biuletynie Ośrodka ds. IMO nr 1/2021, którego treść znajdą Państwo tutaj.

Rezolucje uchwalone podczas sesji MSC103 zawarte są w załączniku do raportu posesyjnego - MSC 103/21/Add.1, załączonym do niniejszego Biuletynu oraz w Zestawieniu postanowień IMO z I półrocza 2021 r. opublikowanym pod linkiem: https://www.prs.pl/osrodek-ds-imo/zestawienia-polroczne-postanowien-imo/i-polrocze-2021.