Mamy ogromną przyjemność poinformować, że w dniu 19 maja 2021 roku odbyło się wręczenie certyfikatu ISO 22301 firmie Solwit.eko. To kolejna organizacja z grupy SOLWIT S.A. mogąca poszczycić się zgodnością działania swojego systemu zarządzania ciągłością działania z wymaganiami ww. normy. W październiku ubiegłego roku certyfikat zgodności dla systemu BCMS w Solwit S.A złożyliśmy na ręce pana Leszka Pankiewicza – Prezesa Zarządu.

Norma ISO 22301 określa wymagania dotyczące planowania, funkcjonowania, monitorowania, utrzymywania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania ciągłością działania, aby w przypadku wystąpienia zakłóceń działalności być na nie przygotowanym, zmniejszyć ich oddziaływanie na organizację, odpowiednio reagować i być w stanie odtworzyć działalność. Są to ogólne wymagania, możliwe do zastosowania dla wszystkich organizacji, niezależnie od typu i wielkości organizacji oraz charakteru prowadzonej działalności.

Warto podkreślić, że organizacje działające w ramach BCMS łatwiej i lepiej dostosowują się do trudnych warunków i łagodniej przechodzą przez okresy zakłóceń, jak na przykład obecna pandemia. Wdrożenie wymagań normy ISO 22301 jest więc ze wszech miar wskazane w każdej organizacji. Certyfikat systemu BCMS jest potwierdzeniem zabezpieczenia nieprzerwanego i niezakłóconego działania firmy, podnosi jej wiarygodność i poprawia wizerunek wśród klientów. PRS prowadzi akredytowaną certyfikację w tym obszarze.

Grupa Solwit S.A. posiada także certyfikat potwierdzający skuteczne wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, opartego na normie ISO/IEC 27001:2013, którego prawidłowe funkcjonowanie zweryfikowali auditorzy PRS.

Wręczenie certyfikatu przez Dyrektora Pionu Certyfikacji PRS Michała Chudzińskiego Pawłowi Kalinowskimu Prezesowi Zarządu Solwit.eko Sp. z o.o.

Wręczenie certyfikatu ISO 22301 na ręce Leszka Pankiewicza - Prezesa Zarządu SOLWIT S.A.