W dniach 10-11.03.2020 r. w Katowicach odbyła się konferencja naukowo-techniczna Ochrona Środowiska. Energetyka. Ciepłownictwo. Przemysł. W konferencji  wzięło udział około 120 osób – dyrektorzy techniczni i specjaliści ochrony środowiska elektrowni, elektrociepłowni i dużych zakładów przemysłowych (m.in. PGE GiEK, PGNiG TERMIKA, PKN ORLEN, Grupa Azoty), dostawcy urządzeń i usług dla wielkich zakładów z branży oraz naukowcy.

Najważniejsze tematy poruszone na konferencji związane były z przyszłością polskiej energetyki w świetle istniejących i planowanych zmian prawnych UE, których celem jest dekarbonizacja całej Europy i wdrożenie GOZ (gospodarka obiegu zamkniętego).

Wśród prelegentów znalazł się przedstawiciel Polskiego Rejestru Statków – Pan Grzegorz Marchewka, auditor wiodący i menadżer programu EMAS (eko-zarządzania i auditu) oraz EU ETS (europejski system handlu prawami do emisji gazów cieplarnianych). Pan Grzegorz podzielił się z uczestnikami doświadczeniami z auditowania systemów zarządzania oraz dobrymi praktykami w odniesieniu do norm dotyczących jakości i ochrony środowiska.

W trakcie konferencji odbyła się też debata dotycząca problemu osiągniecia neutralności klimatycznej. Uczestnicy dyskusji próbowali odpowiedzieć m.in. na pytanie jak racjonalnie możemy przeprowadzić transformacje energetyczną i czy przemysł stać do dostosowanie się do zmian klimatu.

Z konferencji wynika, że kwestia przejścia z energetyki zawodowej opartej na węglu na energię z atomu i wodoru (przejściowo gazu) pozostaje ciągle wyzwaniem dla polskiej energetyki. Miejmy nadzieję, że uda się znaleźć rozwiązania i środki, które pozwolą na wspólne i efektywne dla środowiska działania branży energetycznej i przemysłowej.