Pragniemy poinformować naszych klientów i wszystkie zainteresowane organizacje, że w kwietniu br. jednostka certyfikująca - Polski Rejestr Statków - Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania, otrzymała kolejne akredytacje udzielone przez Polskie Centrum Akredytacji.

Jedna to aktualizacja zakresu działania w  związku ze zmianą edycji normy – uaktualniona została akredytacja w zakresie nowej edycji normy dot. systemów zarządzania energią (EnMS), tj. ISO 50001:2018.  Druga to usługa oferowana dotąd bez akredytacji – certyfikacja w zakresie normy dot. systemów zarządzania ciągłością działania (BCMS), tj. ISO 22301:2012. Tym samym PRS może oferować akredytowane certyfikacje systemów zarządzania w większości programów akredytowanych przez PCA. Cieszymy się, że trud i zaangażowanie wielu pracowników, którzy przez wiele miesięcy pracowali na rzecz uzyskania obu akredytacji, został wynagrodzony pozytywną decyzją PCA.

Warte podkreślenia jest, że jesteśmy pierwszą jednostką certyfikującą w Polsce, która otrzymała akredytację PCA do certyfikacji systemów zarządzania ciągłością działania wg ISO 22301. Pozwoli to naszym klientom certyfikowanym w zakresie systemów zarządzania ciągłością działania na otrzymanie certyfikatu z potwierdzeniem akredytacji PRS, tj. opatrzonego logo PCA, co znacząco podniesie wiarygodność tych organizacji wobec ich klientów i innych stron zainteresowanych.

Dzięki kolejnym otrzymanym akredytacjom, PRS może jeszcze pełniej realizować swoje zadania w obszarze certyfikacji systemów zarządzania. Zachęcamy naszych obecnych i potencjalnych klientów do wdrożenia systemu zarządzania ciągłością działania, a w jego następstwie poddania się certyfikacji, tj. ocenie akredytowanej jednostki.  Stałe udoskonalanie procesów w tym zakresie jest niezwykle przydatnym narzędziem w każdego rodzaju działalności i sprawdza się w okresie zakłóceń i kryzysów, takich jak obecna pandemia koronawirusa. Więcej informacji o programie BCMS tutaj.