Wczoraj z inicjatywy pełnomocnika rządu ds. OZE Ireneusza Zyski przedstawiciele rządu RP oraz przedsiębiorcy z branży morskiej energetyki wiatrowej podpisali „List intencyjny o współpracy w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce”.

List jest zaczątkiem prac nad „Deklaracją współpracy na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce” nawiązując swoim charakterem do brytyjskiego „Sector Deals”.

Sygnatariuszami listu zostali Minister Klimatu, Minister Obrony Narodowej, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Pełnomocnik Rządu ds. OZE oraz Pełnomocnik Ministra Aktywów Państwowych ds. Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej, a także przedstawiciele inwestorów i branży – Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej oraz Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej.

List podkreśla znaczenie morskich farm wiatrowych będących ważnym elementem dla osiągnięcia unijnego celu w zakresie odnawialnych źródeł energii na rok 2030 r. Są one jednym ze strategicznych elementów projektów „Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030” oraz „Polityki energetycznej Polski do 2040 roku”.

PRS odpowiadając na rozwój branży OFFSHORE, zaangażowało swój potencjał techniczny i intelektualny przy rozwoju tej dziedziny gospodarki w Polsce. Morskie farmy wiatrowe będą silnym impulsem dla polskiej gospodarki oraz ważnym elementem bezpieczeństwa narodowego.