Inteligentne Specjalizacje Pomorza są na najbliższe lata priorytetem o istotnym potencjale innowacyjnym. Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej każdy region powinien posiadać strategię rozwoju inteligentnej specjalizacji. Strategia rozwoju Pomorza oparta na wyselekcjonowanych specjalizacjach jest warunkiem uruchomienia środków na badania i rozwój.

Ponad 400 podmiotów pomorskiego (około 300 przedsiębiorstw, 40 szkoły i uczelnie, 40 instytucji otoczenia biznesu i inne) uczestniczyło w procesie tworzenia tej strategii. Polski Rejestr Statków brał udział w pracach Zespołu do spraw ISP1 – Techniki offshore i portowo-logistyczne. Władze Komisji Europejskiej i Ministerstwo Rozwoju (Departament Koordynacji Strategii 
i Polityk Rozwoju) doceniły oddolny proces wyboru Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

W naszym regionie zostały wyłonione cztery inteligentne specjalizacje:

 1. Technologie offshore i portowo-logistyczne.
 2. Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie.
 3. Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie.
 4. Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia. 

Oto cele i zakresy powyższych specjalizacji:

ISP1.   Technologie offshore i portowo-logistyczne

Cel: Wzmocnienie międzynarodowej konkurencyjności i przyspieszenie tempa wzrostu przedsiębiorstw sektora gospodarki morskiej w województwie pomorskim poprzez realizację prac badawczo-rozwojowych oraz kreowanie w oparciu o nie innowacyjnych produktów, usług i technologii w obszarze eksploracji i eksploatacji zasobów morza w sposób bezpieczny dla środowiska.

Zakres:

 1. uniwersalne konstrukcje i technologie do eksploatacji zasobów morza;
 2. pojazdy i jednostki pływające wykorzystywane w środowisku morskim i przybrzeżnym;
 3. urządzenia, techniki i systemy monitorowania i oczyszczania środowiska morskiego i jego zaplecza;
 4. nowatorskie sposoby i technologie wykorzystania unikatowych naturalnych związków produkowanych przez organizmy morskie;
 5. technologie, urządzenia i procesy służące poprawie bezpieczeństwa i efektywności usług transportowo-logistycznych w portach i na ich zapleczu i przedpolu.


ISP2.   Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie

Cel: Zbudowanie i wzmocnienie międzynarodowej konkurencyjności i przyspieszenie tempa wzrostu przedsiębiorstw sektora ICT województwa pomorskiego poprzez realizację prac badawczo-rozwojowych oraz budowanie potencjału intelektualnego dla kreowania innowacyjnych produktów i usług w obszarze technologii interaktywnych w środowisku nasyconym informacyjnie.

Zakres:

 1. multimodalne interfejsy człowiek-maszyna;
 2. systemy wbudowane dla przestrzeni inteligentnych, Internet rzeczy;
 3. przesył danych, bazy danych, bezpieczeństwo danych, przetwarzanie wielkich danych;
 4. inżynieria kosmiczna i satelitarna.

ISP3.   Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie

Cel: Budowanie i wzmocnienie konkurencyjności podmiotów gospodarczych, koncentrujących się na kreowaniu nowych produktów i usług bazujących na wynikach prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych, z uwzględnieniem wzrostu efektywności dystrybucji, wytwarzania, przetwarzania i zużycia energii, wydobycia surowców i przetwórstwa paliw oraz zmniejszania oddziaływania na środowisko naturalne.

Zakres:

 1. poprawa efektywności energetycznej w budownictwie i przemyśle;
 2. odnawialne źródła energii (OZE), generacja rozproszona i energetyka prosumencka;
 3. technologia „smart grid” w dystrybucji energii;
 4. magazynowanie energii;
 5. środki transportu o napędzie alternatywnym;
 6. poszukiwanie, wydobycie i przetwarzanie surowców energetycznych.

ISP4.   Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia 

Cel: Stworzenie w województwie pomorskim centrum kompetencji w obszarze zdrowia o znaczeniu międzynarodowym, wzmacniającego konkurencyjność i atrakcyjność firm poprzez inwestycje w badania i rozwój, budowanie kompetencji, rozwój innowacyjnych produktów i technologii.

Zakres:

 1. profilaktyka chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się ;
 2. diagnostyka chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się;
 3. terapie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się;
 4. opieka i  wsparcie aktywności

Polski Rejestr Statków S.A. podpisał Porozumienia na rzecz dwóch Inteligentnych Specjalizacji Pomorza: ISP 1 i ISP 3. Zapraszamy do współpracy.