Międzynarodowy Kongres Morski 2015

www.kongres-morski.pl

Szczecin 2015

Krzysztof Kołwzan
Polski Rejestr Statków S.A., Gdańsk 
E-mail: k.kolwzan@prs.pl

Wdrożenie międzynarodowych wymagań ochrony środowiska morskiego w okrętownictwie

Ochrona morskiego środowiska naturalnego od wielu lat zajmuje jedno z najwyższych zadań 
w hierarchii celów Międzynarodowej Organizacji Morskiej oraz Unii Europejskiej. Działania proekologiczne IMO i Unii są szerokie i coraz bardziej zdecydowane. Są one realizacją polityki zrównoważonego rozwoju, polegającej na wprowadzeniu równowagi pomiędzy rozwojem technicznym statków i tworzeniem środków służących ochronie środowiska morskiego. Zgodnie z ideą przyjętą przez IMO, statek od początku do końca swego istnienia ma być obiektem w pełni ekologicznym – od fazy projektowania i budowy, poprzez okres eksploatacji, aż po bezpieczny pod względem ekologicznym recykling po zakończeniu eksploatacji.

Zainteresowanie IMO i Unii Europejskiej skupiają się obecnie na kwestiach: ograniczania emisji w tym tlenków siarki i azotu, dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych, właściwego postępowania z okrętowymi wodami balastowymi i osadami oraz bezpiecznego 
i przyjaznego dla środowiska recyklingu statków.  

Formułowane przez IMO i Unię wymagania międzynarodowe w zakresie ochrony środowiska morskiego są na bieżąco wdrażane przez Polską Administrację Morską. Mają również znaczący wpływ na działalność Polskiego Rejestru Statków, polskiego towarzystwa klasyfikacyjnego działającego z upoważnienia administracji polskiej i trzydziestu trzech  innych unijnych innych międzynarodowych administracji morskich.