Bezpieczeństwo i eksploatacja urządzeń pracujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem oraz zarządzanie bezpieczeństwem

Sopot 2014

Grzegorz Pettke, Sławomir Affek
Polski Rejestr Statków S.A., Gdańsk 
E-mail: g.pettke@prs.pl

"Urządzenia i instalacje stwarzające zagrożenie pożarowe i wybuchowe na stacjonarnych platformach produkcyjnych – prewencja w świetle wymagań Polskiego Rejestru Statków (Publikcja Nr 105/P)”

Prezentacja dotyczyła następujących zagadnień:

  • Publikacja PRS Nr 105/P,
  • Zagrożenia występujące na platformie produkcyjnej,
  • Analiza katastrofy na platformie „DEEPWATER   HORIZON”,
  • Prewencja.