BRC jest to standard opracowany w 1998 roku w Wielkiej Brytanii przez liderów British Retail Consortium i jego członków w odpowiedzi na wprowadzane reformy regulujące wymagania stawiane zakładom spożywczym dostarczającym żywność hipermarketom. Standard BRC zyskał znaczące międzynarodowe uznanie co do treści, formy oraz przydatności systemu. Przez wiele lat przedstawiciele supermarketów auditowali systemy bezpieczeństwa żywności (GMP, GHP, HACCP) u swoich dostawców (producentów żywności) bezpośrednio przy liniach produkcyjnych. Zwracali oni szczególną uwagę na "należytą staranność" oraz spełnienie przepisów wymaganych przez prawo. Aby wyeliminować wielokrotne i niezwykle czasochłonne audity wykonywane w zakładach dostarczających żywność do sieci supermarketów pod własną marką, opracowano i rozwinięto standard BRC.
Celem BRC jest określenie wymagań dotyczących bezpieczeństwa i jakości w zakładach produkujących żywność, która dostarczana jest do sieci supermarketów. Forma i treść standardu są zaprojektowane tak, aby można było ocenić dostawcę w jego siedzibie (jego system operacyjny, procedury) przez kompetentnego audytora, standaryzując w ten sposób kryteria bezpieczeństwa żywności oraz monitorując procesy i procedury.
Korzyści płynące z zastosowania standardu BRC:
– poprawa jakości oraz spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa i legalności produktu we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa;
–  standard obejmuje swoimi wymogami zarówno Dostawcę, jak i Detalistę;
– standard pozwala na ciągłą obserwację wszelkich działań i korektę wszelkich niezgodności;
– uniknięcie częstych auditów ze strony odbiorców (zwłaszcza sieci handlowych).

Główne części standardu BRC:
– system HACCP,
– system ISO 9001,
– standard środowiska zakładu,
– kontrola procesu produkcyjnego,
– kontrola produktu,
–personel.

Standard BRC nie tylko sumuje wymagania zawarte w wyżej wymienionych normach ale jednocześnie definiuje szczegółowe wymagania, które muszą zostać spełnione by zagwarantować bezpieczeństwo i jednolity, wymagany poziom jakości.