VGM KONTENERA

seminarium otwarte w Centrali PRS

Zarys programu seminarium
Podstawy prawne

1. Wprowadzenie oraz interpretacja wytycznych MGMiŻŚ:
- cel podawania VGM kontenera

- sposoby wyznaczania VGM ( na podstawie wytycznych MGMiŻŚ)

- obowiązki załadowcy (załadowcy-spedytora)

- podawanie (wpisywanie) wartości VGM w dokumentach (do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych)

2.   Informacje podstawowe o kontenerach:

- typy i wymiary kontenerów

- waga własna kontenera i jej tolerancja

- przeglądy i inspekcje kontenerów

- miejsce umieszczenia tabliczki (dane identyfikacyjne i techniczne)

- dokumenty kontenera   

3.   Certyfikacja a VGM kontenera

4.   Przykłady pytań i odpowiedzi  

Oferta