Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Newsletter

Subskrybuj newsletter PRS S.A. aby otrzymywać bieżące informacje

Usuń mój e-mail z listy subskrybentów

Usługa szybkiego doradztwa armatorom w sytuacjach awaryjnych

20-lecie powstania Placówki PRS w Pireusie

Najważniejsze postanowienia z 96. sesji Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego (MSC)

Nowe wymagania Konwencji SOLAS w zakresie przyrządów do badania atmosfery dla przestrzeni zamkniętych

Nowe wymagania prawne IMO dotyczące weryfikacji masy kontenerów w transporcie morskim

AktualnościARCHIWUM

Zaproszenie do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki Polski Rejestr Statków S.A. za rok obrotowy 2016 2016-07-15

POLSKI REJESTR STATKÓW S.A. z siedzibą w Gdańsku zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego jednostkowego i łącznego Spółki Polski Rejestr Statków S.A. w Gdańsku za rok obrotowy 2016. więcej»