Laboratorium Badawcze PRS S.A. z siedzibą główną w Gdańsku świadczy usługi w zakresie badań odporności ogniowej konstrukcji okrętowych, środków ratunkowych oraz środków ochrony indywidualnej. Działalność Laboratorium Badawczego PRS S.A. objęta systemem zarządzania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 zawiera:

 • Badania odporności ogniowej dla konstrukcji okrętowych (okna, grodzie, drzwi będących przedmiotem Dyrektywy 2014/90/UE - badania w zakresie akredytacji AB 1431.

Z dniem 16 stycznia 2018 r. Laboratorium Badawcze PRS zostało umieszczone na liście laboratoriów przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO) - LIST OF RECOGNIZED TEST LABORATORIES (SSE.1/Circ.3/Rev.1 z 2018-01-16), która publikuje laboratoria uznane w zakresie prób ogniowych konstrukcji okrętowych.

Działalność Laboratorium Badawczego PRS S.A. obejmuje również:

 1. badania poza zakresem akredytacji:
  • środków ochrony indywidualnej będących przedmiotem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425
  • środków ratunkowych będących przedmiotem Dyrektywy 2014/90/UE

Badania poza zakresem akredytacji wykonywane przez nasze Laboratorium obejmują łącznie kilkadziesiąt parametrów. W codziennej pracy wykorzystujemy wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu testów, jednocześnie stale rozszerzamy nasze możliwości badawcze wykorzystując kompetencje personelu i oferując coraz szerszy zakres badań, dostosowany do aktualnych potrzeb i wymagań rynku. Aktualnie Laboratorium wykonuje badania:

 • akustyczne i hałasu wyposażenia środków ochrony osobistej;
 • ogniowe środków ochrony osobistej;
 • mechaniczne środków ochrony osobistej;
 • właściwości fizycznych środków ochrony osobistej;
 • starzeniowe;
 • środowiskowe i niskonapięciowe;
 • środków ochrony dróg oddechowych;
 • wytrzymałościowe.

dla następujących wyrobów:

 • indywidualne urządzenia wypornościowe:
  • Kamizelki ratunkowe, poziom użytkowania 275
  • Kamizelki ratunkowe, poziom użytkowania 150
  • Kamizelki ratunkowe, poziom użytkowania 100
  • Środki asekuracyjne (poziom 50)
 • koła ratunkowe,
 • pasy ratunkowe,
 • pasy ratunkowe pneumatyczne,
 • tratwy ratunkowe,
 • sygnalizatory akustyczne,
 • półmaski filtrujące,
 • materiały i komponenty środków ochrony indywidualnej.

Dodatkowo oferujemy badania środowiskowe i niskonapięciowe, w tym: suche gorąco, wilgotne gorąco, zimno, wibracje sinusoidalne, przechyły, pomiar rezystancji izolacji, wytrzymałość elektryczna izolacji urządzeń i aparatury elektrycznej wg dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/WE, norm zharmonizowanych i publikacji Polskiego Rejestru Statków nr 11/P „Próby środowiskowe wyposażenia statków”.

Zapraszamy do współpracy.