Na czym polega certyfikacja maszyn?

Zalecanym sposobem wykazania, że maszyna spełnia odnoszące się do niej zasadnicze wymagania dyrektywy 2006/42/WE, jest zastosowanie norm zharmonizowanych dotyczących projektowania, eksploatowania i instalowania maszyn.

W przypadku, gdy maszyna jest wymieniona w załączniku IV a element bezpieczeństwa w załączniku V dyrektywy MAD i zostały wyprodukowane zgodnie z odpowiednimi normami zharmonizowanymi oraz pod warunkiem, że normy te obejmują wszystkie odpowiednie zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, producent lub jego upoważniony przedstawiciel stosuje jedną z następujących procedur certyfikacji:

 1. procedurę oceny zgodności połączoną z kontrolą wewnętrzną wytwarzania maszyny przewidzianą w załączniku VIII dyrektywy;
 2. procedurę badania typu WE przewidzianą w załączniku IX wraz z kontrolą wewnętrzną wytwarzania maszyny przewidzianą w załączniku VIII punkt 3;
 3. procedurę pełnego zapewnienia jakości przewidzianą w załączniku X.

W procedurach badania typu WE i zapewnienia jakości uczestniczy jednostka notyfikowana.

Natomiast, gdy maszyna nie występuje w załączniku IV, producent stosuje procedurę oceny zgodności połączoną z kontrolą wewnętrzną wytwarzania maszyny w fazie wytwarzania, przewidzianą w załączniku VIII dyrektywy.

Jakie wyroby podlegają certyfikacji na zgodność z dyrektywą 2006/42/WE?

Ocenie zgodności z dyrektywą w sprawie maszyn - 2006/42/WE (w skrócie MAD) podlegają:

 • maszyny,
 • wyposażenie wymienne,
 • elementy bezpieczeństwa,
 • osprzęt do podnoszenia,
 • łańcuchy, liny i pasy,
 • odłączalne urządzenia do mechanicznego przenoszenia napędu,
 • maszyny nieukończone.

Z zakresu wyłączone są między innymi:

 • urządzenia specjalne, przeznaczone do użytku na terenie wesołych miasteczek lub parków rozrywki,
 • maszyny specjalnie zaprojektowane lub oddane do użytku do celów jądrowych, które w przypadku uszkodzenia mogą spowodować emisję radioaktywną,
 • broń, w tym broń palna,
 • maszyny zaprojektowane i wykonane specjalnie do zastosowań w wojsku i policji,
 • maszyny zaprojektowane i wykonane specjalnie do celów badawczych, do doraźnego użytku w laboratoriach,
 • górnicze urządzenia wyciągowe,
 • statki pełnomorskie i pływające jednostki przybrzeżne oraz maszyny zainstalowane na takich statkach i jednostkach,
 • środki transportu lotniczego, wodnego oraz kolejowego.

Jak przebiega certyfikacja maszyn przez PRS?

Jako jednostka notyfikowana prowadzimy procedury oceny zgodnści maszyn. Wykaz certyfikowanych przez nas maszyn zawiera Lista grup wyrobów ocenianych na zgodność z MAD.

Chcąc otrzymać wycenę certyfikacji Państwa wyrobu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego Wniosku o ocenę zgodności wyrobu - jest dostępny do pobrania w panelu bocznym. Wniosek nie jest zobowiązaniem do skorzystania z naszych usług, a stanowi jedynie podstawę do przygotowania kalkulacji i przedstawienia oferty.

Jeżeli nie znaleźli Państwo odpowiedzi na swoje pytania, zapraszamy do kontaktu bezpośredniego z naszymi ekspertami.