Na czym polega certyfikacja maszyn?

Zalecanym sposobem wykazania, że maszyna spełnia odnoszące się do niej zasadnicze wymagania dyrektywy 2006/42/WE, jest zastosowanie norm zharmonizowanych dotyczących projektowania, eksploatowania i instalowania maszyn.

W przypadku, gdy maszyna jest wymieniona w załączniku IV a element bezpieczeństwa w załączniku V dyrektywy MAD i zostały wyprodukowane zgodnie z odpowiednimi normami zharmonizowanymi oraz pod warunkiem, że normy te obejmują wszystkie odpowiednie zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, producent lub jego upoważniony przedstawiciel stosuje jedną z następujących procedur certyfikacji:

 1. procedurę oceny zgodności połączoną z kontrolą wewnętrzną wytwarzania maszyny przewidzianą w załączniku VIII dyrektywy;
 2. procedurę badania typu WE przewidzianą w załączniku IX wraz z kontrolą wewnętrzną wytwarzania maszyny przewidzianą w załączniku VIII punkt 3;
 3. procedurę pełnego zapewnienia jakości przewidzianą w załączniku X.

W procedurach badania typu WE i zapewnienia jakości uczestniczy jednostka notyfikowana.

Natomiast, gdy maszyna nie występuje w załączniku IV, producent stosuje procedurę oceny zgodności połączoną z kontrolą wewnętrzną wytwarzania maszyny w fazie wytwarzania, przewidzianą w załączniku VIII dyrektywy.

Jakie wyroby podlegają certyfikacji na zgodność z dyrektywą 2006/42/WE?

Ocenie zgodności z dyrektywą w sprawie maszyn - 2006/42/WE (w skrócie MAD) podlegają:

 • maszyny,
 • wyposażenie wymienne,
 • elementy bezpieczeństwa,
 • osprzęt do podnoszenia,
 • łańcuchy, liny i pasy,
 • odłączalne urządzenia do mechanicznego przenoszenia napędu,
 • maszyny nieukończone.

Z zakresu wyłączone są między innymi:

 • urządzenia specjalne, przeznaczone do użytku na terenie wesołych miasteczek lub parków rozrywki,
 • maszyny specjalnie zaprojektowane lub oddane do użytku do celów jądrowych, które w przypadku uszkodzenia mogą spowodować emisję radioaktywną,
 • broń, w tym broń palna,
 • maszyny zaprojektowane i wykonane specjalnie do zastosowań w wojsku i policji,
 • maszyny zaprojektowane i wykonane specjalnie do celów badawczych, do doraźnego użytku w laboratoriach,
 • górnicze urządzenia wyciągowe,
 • statki pełnomorskie i pływające jednostki przybrzeżne oraz maszyny zainstalowane na takich statkach i jednostkach,
 • środki transportu lotniczego, wodnego oraz kolejowego.

Jak przebiega certyfikacja maszyn przez PRS?

Prowadzimy dobrowolną certyfikację maszyn, tzn. oceniamy czy maszyna spełnia przewidziane dla niej normy zharmonizowane i na tej podstawie wystawiamy odpowiednie świadectwo lub sprawozdanie. Taki dokument jest potwierdzeniem zgodności maszyny przez niezależną stronę trzecią.

Chcąc otrzymać wycenę certyfikacji Państwa wyrobu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego Wniosku o ocenę zgodności wyrobu - jest dostępny do pobrania w panelu bocznym. Wniosek nie jest zobowiązaniem do skorzystania z naszych usług, a stanowi jedynie podstawę do przygotowania kalkulacji i przedstawienia oferty.

Jeżeli nie znaleźli Państwo odpowiedzi na swoje pytania, zapraszamy do kontaktu bezpośredniego z naszymi ekspertami.